Validé er ansvarlig for Plogen. Her representert ved: (f.v.) Matyas Kolsofszki, Erik Monsen, Fredrik Fjellså, Anne Helen Eide og Anne Cathrin Østebø. Foto: Ida M. Stokkelien


Med det regionale dugnadsprosjektet ”Plogen”, ønsker Validé å støtte innovative prosjekter allerede i idéfasen. Siden oppstarten i 2014 har 110 søknader fått innvilget støtte gjennom Plogen.

– Folk kommer til oss med nye ideer og er usikre. Da er det fint at Plogen kan hjelpe til og vurdere ideene de kommer med. Kan dette bli noe bra? I så fall,  hvem kan vi involvere som partnere for å gjennomføre ideen? Bør forskerne jobbe mer med ideen før de kommer tilbake igjen?  Det er dissene tingene vi jobber med i Plogen, forklarer Matyas Kolsofszki, director of licensing and IP portfolio management, i Validé.

Han legger til at søknadene kommer fra folk som har ideer på helt ulike stadier. Alt fra noen som kun har en løs idé om noe de vil realisere, til folk som allerede har produsert prototyper og jobbet med ideen i flere år.

Det femårige prosjektet er nå inne i sitt tredje år, og har til nå innvilget støtte til 110 søknader. Søknadene har dekket over tolv teknologiske felt, alt fra energi til agrikultur.  Hver søknad kan være på inntil 50.000 kroner. Midlene kan deretter brukes til at den enkelte forsker eller student kan få videreutviklet ideen, og dekket kostnader ved alt fra patentsøk til næringslivkartlegging. Det er også mulig å søke om mer midler, dersom prosjektet tas videre kommersielt.

 

Samarbeider med syv norske forskningsinstitutter

Da prosjektet startet opp i 2014 var det kun Universitetet i Stavanger som var samarbeidspartner. Nå har prosjektet samarbeid med hele syv norske forskningsinstitutter, blant annet Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Over 250 ansatte i samarbeidsinstituttene har vært direkte involvert i prosjektene, og mer enn 60 studenter har deltatt.

 

Kan utgjøre forskjellen fra ord til handling
Matyas Kolsofszki mener det er viktig å få flere akademiske funn over i innovasjonsfasen.

Overgangen fra akademisk forskning til innovasjon er veldig viktig, og vi trenger å få det til å skje. At folk har et sted de kan komme og få tilbakemelding på ideene sine er da helt nødvendig, sier han.

Marit Boyesen, rektor ved universitetet i Stavanger, mener også at Plogen utgjør en viktig forskjell når det kommer til nyskaping i regionen.
– Plogen er et sentral virkemiddel for å fremme videreutviklingen av gode ideer. Muligheten for finansiering i idéfasen kan nettopp utgjøre forskjellen fra ord til handling, sier hun om prosjektet.

Kolsofszki legger til at det er spesielt viktig med denne videreutviklingen av ideer for et så ungt universitet som UiS.

– Universitetet i Stavanger er bare ti år gammelt, og det er viktig å få i gang slike tradisjoner for å få et bærekraftig innovasjonsmiljø her i regionen, avslutter han.

 

Plogen partnere

 • Universitetet i Stavanger
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 • Stavanger Universitetssykehus (SUS)
 • Nofima
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
 • Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
 • Sparebank 1 SR-Bank
 • Universitetsfondet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Stavanger kommune
 • Validé

Innretning:

 • PlogenTech
 • PlogenEdTech
 • PlogenHealth
 • PlogenStudent

 

Tekst og bilde: Ida M. Stokkelien, journaliststudent UiS

Author: Maren Kristine Fiskå

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *