Utfordringer og erfaringer med statsstøttefinansiert teknologiutvikling

På ukens inkubatorlunsj orienterte teknisk sjef i KVS Technologies, Steffen Solberg, om løsningen de har utviklet for å gjøre brannslukkingsarbeidet sikrere og mer effektivt. Teknologien er spesielt utviklet for vanskelig tilgjengelige og risikofylte områder som for eksempel tunneler og gruver.

KVS Technologies startet som en studentoppgave med opphav fra miljøet som har utviklet fjernstyrte undervannsfarkoster ved Universitetet i Stavanger.  Nå har det blitt et eget selskap med et bredt og godt team av unge gutter som står på. De har samarbeid både med Statens Vegvesen og med Brannvesenet.

KVS Technologies ble tatt opp som inkubatorbedrift i Validé våren 2016 og avslutter i disse dager ITSA-programmet. Selskapet har nylig fått innvilget 1 million kroner i støtte fra Norges Forskningsråd og FORNY Student. Steffen poengterte viktigheten av å koordinere alle søknader og muligheter slik at det blir mest mulig nyttig og økonomisk for selskapet. Å konstruere søknader for å få ut penger var bortimot bortkasta tid. KVS anbefalte å skissere prosjektet slik det faktisk er tenkt og deretter finne egnet søknadsordning – ikke tilpass selskapet og prosjektet til søknadsordningene.

Author: Simen Malmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *