Vi gratulerer bioteknologiselskapet Alginor ASA i Haugesund som nylig har overtegnet sin kapitalforhøyelse. De har dermed nådd et mål om å tilføre kapital på 3,5 millioner kroner i november. – Reell tilførsel blir høyere enn målet. Dette kommer i tillegg til 4 millioner kroner som ble hentet inn i emisjon tidligere i vår, skriver Validé Haugesundregionen i sitt nyhetsbrev. Alginor ASA er et av Validé Haugesundregionens inkubatorselskap.

Alginor ASA har for øvrig fullfinansiert et forskningsprosjekt på brutto kr 15 millioner kroner i år. Selskapet ligger dermed godt i rute for fremtidig børsnotering, og det er gitt rom for videre forskning, laboratorietesting og kommersialisering av porteføljen.

Alginor ASA drive med utvikling av tang som biomasse, og selskapet ble etablert 24. mars 2014.

– Seaweeds are among the world’s largest untapped resource. Norway’s seaweed forest constitutes 80 % of the coastal biomass with a standing stock estimated to 50 million tons. However, in order to utilize seaweeds effectively it is necessary to use a technology which exploits the entire biomass – a biorefinery, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Selskapets plan er å starte opp det første bioraffineriet i Norge med 100 prosent utnyttelse og ressurseffektiv behandling av tang til rene produkt til bruk i mat, fôr, medisin og landbruk.

Les mer om selskapet Alginor ASA her

Author: Hilde Garlid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *