Clusters

 

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC er en klynge med mer enn 120 selskaper og 45 kommuner / regjeringsinstitusjoner som deltakere. Klyngen har sin opprinnelse i Stavanger-regionen, men medlemmene våre er nå selskap fra hele Norge samt internasjonale selskap. Klyngens oppdrag er å legge til rette for medlemmers samarbeid for at de skal lykkes i kommersialisering og eksport av helse -og velferdsteknologi og -tjenester.

Klyngen drives av Arild Kristensen

 

 

 

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norsk Tunnel Safety Cluster er en klynge, basert i Rogaland, med mål om sikrere tunneler og færre ulykker. Sjåfører, redningstjenester, transportbransje og lokalsamfunn er alle parter som vil ha nytte av og bidra til vårt tverrsektorielle arbeid gjennom tilrettelegging og felles aktiviteter.
Klyngen drives av Helen Roth