Klynger som administreres av Validé

 

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC er en klynge med mer enn 115 selskaper og 45 kommuner / regjeringsinstitusjoner som deltakere. Klyngen har sin opprinnelse i Stavanger-regionen, men medlemmene våre er selskap fra hele Norge samt internasjonale selskap. Klyngens oppdrag er å legge til rette for medlemmers samarbeid for at de skal lykkes i kommersialisering og eksport av helse- velferdsteknologi- og tjenester.

Klyngen ledes av Arild Kristensen

 

 

 

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norsk Tunnel Safety Cluster er en klynge, basert i Rogaland, med mål om sikrere tunneler og færre ulykker. Sjåfører, redningstjenester, transportbransje og lokalsamfunn vil alle ha nytte av, og bidra til, vårt tverrsektorielle arbeid gjennom tilrettelegging og felles aktiviteter.

Klyngen ledes av Helen Roth