Seminar om sikring av eiendeler for oppstartsbedrifter

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 11/09/2018
9:00 am - 12:00 pm

Location
Ipark Måltidets Hus

Categories


11. september inviterer Validé, i samarbeid med Kluge Advokatfirma og Håmsø patentbyrå, til halvdagsseminar for oppstartsbedrifter.

Seminaret vil dreie seg om hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium kan påvirke den senere utviklingen av et selskap i vekst. Det vil være fokus på immaterielle rettigheter, herunder registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc. Det vil også holdes innlegg om organisering og eierskap.

Dagen etter seminaret tilbys inntil seks bedrifter en gratis oppstartsamtale på ca. en time med Kluge og Håmsø, der formålet er å identifisere bedriftens mest grunnleggende juridiske behov. Oppstartsamtalene vil tilbys i Validé lokaler i Stavanger, Måltidets hus, Innovasjonspark Stavanger.

Kluge tilbyr i tillegg Gründerpris til enkelte bedrifter, som får status som en av Kluges Gründerbedrifter. Kluges Gründerbedrifter innvilges oppstartstilgang til Kluges digitale klientportal, rabatterte timepriser over en lengre periode og tilgang til Kluges nettverk av rådgivere. Det er opp til Kluge å avgjøre hvem som til enhver tid skal få dette tilbudet, og hva tilbudet skal bestå av. Bedrifter som innvilges oppstartsamtale oppfordres særskilt til også å søke om Kluges Gründerpris.

Foredragsholdere er Kyrre T. Andersen, assosiert partner i Kluge, Krister Mangersnes, Håmsø patentbyrå og Henrik Høines, advokatfullmektig i Kluge.

Seminaret er gratis

Påmelding til marit@valide.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *