Til høsten er det frist for de store ENERGIX søknadene. Vi ønsker å mobilisere næringsliv og forskere til et felles avspark på Vikingstadion 11 mai. Samme dag arrangerer også Grønn by Grønnfrokost på Viking stadion og vi håper du kan sette av tiden fra formiddagen for inspirasjon, matchmaking og mobilisering innen fornybar energi.

 

Bolk 1
Mobilisering til utvikling av miljøvennlig teknologi i Rogaland. Påmelding her.
10:15-12:00
Forskningsnettverket for Miljøvennlig Energi og Valide – Siri M. Kalvig & Olav Mellemstrand innleder
ENERGIX – Innovasjons- eller kompetanseprosjekt med støtte fra forskningsrådet.
Innovasjon Norge – Risikoavlastning ved pilotering og demonstrering av miljøteknologi
Lunsj og mingling.

Bolk 2
Praktisk prosjekt
12:00-
Vi tilbyr søknadshjelp til konkrete prosjekt rettet mot fornybar energiproduksjon eller teknologi som reduserer
forbruk av energi. Virkemiddelapparatet ved Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, VRI, UiS, IRIS og Valide vil
kunne gi gode råd på type program, og strukturering av prosessen frem mot innlevert søknad. Kapasiteten her
er begrenset, og særskilt epost må sendes til: Olav@Valide.no senest fre. 7. mai.
Grønn Frokost arrangert av Grønn by fra kl 0730. Tema: Støtte til konseptutredning for grønn områdeutvikling.
Egen påmelding her
Et arrangement i samarbeid med:
UiS, IRIS, Valide, Næringsforeningen, NHO, Innovasjon Norge, VRI/Fylkeskommunen, NFR

 

Author: Simen Malmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *