Validé Invest AS – et presåkornfond for oppstartsselskaper

Validé Invest kan årlig investere i 2-6 nøye utvalgte selskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje. Målet er å tilføre kapital og kompetanse for å gjøre prosjektene og selskapene attraktive for andre typer investorer (såkorn, risikokapital, engelinvestorer etc.). Det langsiktige målet er at porteføljen gir positiv avkastning på investeringene.

Validé Invest forutsetter matchende midler tilsvarende investeringene fra presåkorn-fondet. Validé AS administrerer eierskapet av den statsfinansierte pre-såkornkapitalen, men er forpliktet til å tilbakebetale investerte midler, gjennom Innovasjon Norge, i tilfelle det oppnås gevinster gjennom salg av porteføljeselskapenes aksjer.

Den totale verdien av Validé Invest pre-såkornfond er per feb 2017 25 millioner kroner. Hittil har tre selskaper fra Validé AS sin portefølje mottatt midler gjennom programmet.

 

Det arbeides med å reise et nytt fond, Valide Invest II på 60 millioner NOK.

Spørsmål knyttet til Validé AS sine investeringsprogrammer kan rettes til:

Bjarte Magnussen

Mobil: +47 94 15 00 53
E-post: bjarte@valide.no