Fra idé til verdi

Enten vi forvandler forskning til nye produkt og tjenester eller vi hjelper oppstartsseselskaper å komme seg ut i markedet; alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon.

Alle nyheter              Videoer fra Validé

503
ideer
vurdert i 2017
85
patenter
i vår patentportfølje
85
kommersialiseringer
Fra Tech Transfer Office (TTO)
100
millioner
framskaffet av porteføljeselskapene i 2017
23
ansatte
dedikert til innovasjon og oppstartsselskap
1
pris
Forsknings- og nyskapingspris NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune og IRIS

kommersialiserer ved å tilby kompetanse innen teknologiledelse, oppstart, inkubasjon, investering, IPR og IP porteføljestyring, transaksjoner, teknologimarkedsføring, prototyping og produktutvikling.

Validé er det offisielle teknologioverføringsorganet for 10 forskningsinstitutt og ansvarlig for IP-porteføljestyring og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler. Validé tilbyr inkubasjonstjenester til oppstartbedrifter, inkludert akseleratorprogrammer, kontorlokaler og full service oppstartspakker.

 

Finansiering

Vi tilbyr finansiering gjennom ulike investeringsordninger, inkludert «angel investors», presåkorn og venturekapitalfinansiering samt regionale, nasjonale og internasjonale offentlige finansieringsordninger.

 

Vårt mål

Validé har som mål å være et førsteklasses teknologioverføringskontor og en inkubator som betjener regionale aktører og som gir en global utbredelse. De to fusjonerte selskapene Prekubator TTO AS og Ipark AS (fusjonert i 2016) vil fortsatt være juridiske enheter ansvarlige for deres teknologi- og ventureporteføljer og alle tidligere kontrakter. Alle kontrakter og beslutninger knyttet til aktivitet og porteføljestyring vil bli behandlet av Validé personell, da alle fra Prekubator TTO og Ipark er ansatt hos Validé.

og vi er en ….

 

 

Har du en idé?
Kontakt oss!