Validé kvalifiserte seg nylig for nye 3 millioner fra Innovasjon Norge sitt pre-såkornprogram for 2017. Siden programmet ble etablert i 2015 har Validé sikret seg kr 14 millioner kroner som investeres som matching-kapital mot den private kapitalen fra aksjonærene i Validé Invest.

Validé Invest eies i dag av Sparebank1 SR-Bank, Rogaland Kunnskapsinvest, Stavanger kommune (vekstfondet), Validé Hagesundregionen og Validé AS. Porteføljen består i dag av fem lovende selskaper; PaleBlue AS, Centraflow AS, Smart Crowding AS, Foodback AS og Ecofiber Recycling AS.

Her er alfabetisk liste over alle miljø som kvalifiserte for pre-såkornmidler i årets runde:
Aleap AS – Oslo – 5 millioner kroner
Arkwright Norway AS – Oslo – 2 millioner kroner
Bakken & Bæck AS – 3 millioner kroner
Bergen Teknologioverføring AS – 4 millioner kroner
Industriinkubatoren Proventia AS – Telemark – 2 millioner kroner
Innoventus Sør – Agder – 2 millioner kroner
Inven2 AS – Oslo – 5 millioner kroner
Kjeller Innovasjon – Akershus – 5 millioner kroner
Kunnskapsparken Bodø – Nordland – 2 millioner kroner
Microtech Innovation
– Vestfold – 2 millioner kroner
NTNU Accel AS – Trøndelag – 5 millioner kroner
Simula Innovation AS – Akershus – 2 millioner kroner
Skyfall Ventures AS – Oslo – 2 millioner kroner
T:Lab AS – Trøndelag – 2 millioner kroner
TheFactory AS – Oslo – 2 millioner kroner
Validé AS – Rogaland – 3 millioner kroner
ÅKP AS – Møre og Romsdal – 2 millioner kroner

Author: Hilde Garlid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *