Vil du starte et nytt selskap? Har du en god ide?

Vi ønsker deg suksess!

Validé er en av Norges ledende inkubatorer. Vi bistår idéhavere, gründere og selskaper på et tidlig stadium. Vi har gjennom 20 år hjulpet et stort antall ideer fra den første skissen hele veien fram til kommersialisering. Vi vurderer årlig 4-500 ideer og følger opp videre rundt 70 av dem. Vi investerer tid og i noen tilfeller også kapital, i selskapene vi jobber med. Vi har et bredt nettverk innen industri og forskning samt innen offentlig og privat kapital. Dette bruker vi aktivt i utviklingen av inkubatorselskapene våre.

Inkubatoren tilbyr også et fysisk miljø i Innovasjonsparken på Ullandhaug. Med kombinasjonen av kontorfasiliteter, samarbeid mellom inkubatorbedrifter, tjenester som leveres fra inkubatoren, kompetansenettverk, faglige arrangementer og en sosial arena legger vi til rette for et dynamisk oppstartsmiljø. Vi fokuserer på ideer primært innen følgende bransjeområder: tech, energi, helse og bioteknologi, mat og natur, kulturnæring, kommunikasjon og design.

Vi vil gjerne høre mer om ideen og selskapet ditt – ta kontakt med oss!

ITSA

Oppstartsselskap – stiftere – investorer – mentorer – industrielle partnere –  

 Alt på ett sted!

ITSA er et 12 ukers Business Accelerator Program for Tech Startups. Vi samles en dag i uken i 12 uker for pitch-trening, tilbakemeldinger, workshops, forelesninger, mat og mingling med forretningspartnere. Den siste dagen i programmet inviterer vi til Open Demo & Pitch Day Competition. På Open Demo & Pitch Day-konkurransen velger en jury det beste selskapet som får et tilbud på 500.000 NOK i investering fra Validé, og som også vil være kandidat til en minimumsinvestering på 2 millioner kroner fra Validé Invest AS.

Alt ITSA-program er på engelsk, se mer info her www.itsaccelerator.com

Kontakt Gry Isabel Sannes for mer informasjon:
E: gryisabel@valide.no
T: +47 408 72 075

FORDELSAVTALER

Validé jobber kontinuerlig med å forhandle fordelsavtaler som gir inkubatorbedriftene tilgang til gratis og/eller rabattert veiledning/rådgivning fra Validé sine partnere. Her finner du oversikten:

Creator Makerspace er et attraktivt sted hvor oppfinnere får hjelp til å utvikle idéene sine frem til virkeligheten. Creator kobler lokale entreprenører med lokale bedrifter for felles muligheter. Innovatører kan blant annet teste ny teknologi, møte andre makere i regionen, bygge nettverk med industrien, lage prototyper for industrien og ta steget videre å opprette selskaper.

Gratis tilbud:  Hjelp til å utvikle prototyper og først versjon av produktet + Tilgang til kurs og tilstelninger hos Creator + Tilgang til møterom gjennom Validé.

Evne Markedsanalyse leverer tjenester til gründere i Rogaland som har et behov for struktur i måten de tilnærmer seg markedsanalyse. Evne’s visjon er at små og mellomstore bedrifter må ha tilgang til markedsinformasjon som er tilrettelagt for deres behov. Evne arbeider med sine klienter slik at de selv oppnår nødvendig kunnskap til å finne bærekraftige forretnings modeller.

Gratis tilbud:  2 timers bistand: kartlegging av behovet hos den enkelte bedrift, skissere viktige utfordringer innenfor sitt arbeidsfelt og bidra mest mulig med konkrete råd.

Inventas er et designbyrå som tilbyr designtjenester innen innovasjon, produktdesign, tjenestedesign og produktutvikling og simulering. Hos Inventas møter man designere og produktutviklere med bakgrunn både fra industridesign og ingeniørfag med det til felles at “Design thinking” ligger i blodet.

Gratis tilbud:  5 timers bistand innen design: leksjoner innen design for start-ups + direkte arbeid for selskapet innen blant annet visualisering av ideer, kartlegging av designbehov og rådgiving før produksjon.

 Kluge har spisskompetanse og lang erfaring med å bistå gründerbedrifter. Vi vet at særlig startfasen er tøff. Inntektsstrømmen er ennå ikke på plass og det tæres på begrensede midler. Samtidig er behovet for profesjonell rådgivning stort. Rettigheter skal sikres, avtaler inngås, selskap stiftes og nøkkelpersonell knyttes til bedriften. Det er mye å holde styr på, samtidig som utvikling av forretning og teknologi krever fullt fokus.

Gratis tilbud:  Seminar om sentrale IP-juridiske grunderstrategier + Oppfølgingsmøte i etterkant av seminar.

Rabattert tilbud:  Mulighet for ytterligere bistand på fordelaktige vilkår, herunder Kluges digitale klientportal.

Kluge sitt tilbud gjelder kun utvalgte inkubatorbedrifter.

              Scandic er Nordens største hotellkjede med nærmere 230 hoteller i syv land. Fra små møter til store konferanser har Scandic fasilitetene, kompetansen og servicen som man trenger for et vellykket arrangement.

Rabattert tilbud:  Rabatt for opptil 20 rom: 10% i Norge; 6% i Danmark; 5% i Tyskland, Sverige, Belgia, Polen og Finland.

              Skarpsinn er et kommunikasjon- og innovasjonsbyrå som bidrar med langsiktig merkevarestrategi, intern stolthetsbygging, markedsføring og innovasjonsprosesser. Skarpsinn har folk som er strateger, designere, tekstforfattere og web-kreatører.

Gratis tilbud:  5 timers bistand + 2-siders rapport med konkrete råd innen markedskommunikasjon.

 

                 Kjell Haver Regnskapsservice ble etablert i 1975 og er i dag et av Rogalands ledende regnskapskontor. Selskapet har over 30 ansatte og leverer tjenester innen tradisjonell bokføring og lønnsarbeid, samt i økonomisk rådgiving innenfor regnskap og skatte spørsmål. Kjell Haver Regnskapsservice utfører oppdrag både ute hos oppdragsgiver og i egne lokaler, alt avhengig av kundens ønsker og behov. Selskapet kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet.

Gratis tilbud: Inntil 3 timers bistand innen kartlegging av behov, skissering av viktige utfordringer og sikring av kontroll på den økonomiske situasjonen.

Deloitte har kontordag i Innovasjonsparken med jevne mellomrom. Dagene blir annonsert. Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Deloitte etterstreber å hjelpe kundene med å realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i egne ansatte.

Statlig finansiering

Det finnes mange statlige finansieringsmuligheter. Hvis du framstår som en kompetent entreprenør, har en solid forretningsplan og et lovende produkt, kan du være kvalifisert for statlig finansiering. Validé har dedikerte medarbeidere som hjelper deg med å skaffe statsfinansiering. Vi har omfattende kunnskap om tilgjengelige programmer, rigging av innovasjonsprosjektet og hjelp ved skriving av søknader. Gjennom våre akselerator- og veiledningsprogrammer vil du også kunne kvalifisere deg og ditt prosjekt til ulike støtte- og kapitalinnhentingsordninger.

En generell oversikt over organisasjoner og programmer som tilbyr finansiering:

  • Innovasjon Norge (IN)
  • Norges forskningsråd (NFR)
  • SIVA
  • Rogaland fylkeskommune (ROGFK)
  • Stavanger kommune
  • European Space Agency (ESA)
  • VRI (ROGFK og NFR)
  • INNOMED
  • Finansiering for klynger (IN)
  • Plogen