Bjørn Bugge – Haugesund

+47 454 82 520

Utdanning:
Siviløkonom NHH 1967, 1. avd juridikum UiB 1973,  Wharton,  Management Course 1978

Erfaring:
Kommunal forvaltning 7 år, kontorsjef hos Finansrådmannen. Bankvirksomhet, kontorsjef og banksjef DnC 10 år, hvorav to som manager i Nordic Bank Singapore; DnCs representant i Syd-Øst Asia. Undervisning, 20 år, høyskolelektor og direktør BI, Styrearbeid og bedriftsutvikling fra og med 1988.

Nøkkelkompetanse/spesialfelt:
Styrearbeid, bedriftsutvikling, forbrukeratferd, markedsstrategi.