Erling Iversen – Haugesund

+47 974 66 458

Utdanning:
Marine Ingeniør / Bsc Ledelse (Sjøkrigsskolen)

Erfaring:
13 års erfaring innen drift og operasjon av undervannsrelaterte ressurser samt 10 års erfaring innen utvikling og patentering av teknologi rettet mot Petro Maritim næring. Har etablert egne selskap og bidratt med innhenting av investor kapital. Søkt- og ledet flere prosjekter med innvilget støtte fra offentlige program.

Nøkkelkompetanse/spesialfelt:
Teknologi- og forretningsutvikling, R&D, IP, innovasjon, strategi, gründervirksomhet, styrearbeid og ledelse.