Hallgeir Herikstad

+47 915 39 683

Utdanning:

Dr med vet. PhD – tema: Food Safety

 

Erfaring:

Vetr-praksis: 2 år / NFR stipendiat: 4 år / lableder: 3 år / forsker – Center for Disease Control (USA): 1 år / rådgiver – Landbruks- og matdep: 2 år / rådgiver – DG Research (EU): 2 år / direktør – Mattilsyn: 24 år / medlem/leder Programstyre næringsmidler (NFR): 8 år / bedømmelser for NFR og RFF Vestland  / småskala næringsvirksomhet – landbruk: 25 år

 

Nøkkelkompetanse/Spesialfelt:

Offentlig forvaltning – regelverk-kjennskap/-anvendelse / forskningsprosjekter – finansieringskilder, prosjektvurdering / etablering/drift av småskalavirksomhet