Per Velde – Haugesund

+47 950 14 278

Utdanning:
Master of Science, Strategic Management, BI Norwegian Business School, Master of Science, Consumer behaviour and business to business markleting, Handelshøjskolen i Århus.

Erfaring:
Næringssjef i Karmøy Kommune siden 2014. Over 20 år med konsulent- og ledererfaring med vekt på strategi og innovasjonsledelse, herunder 11 år gjennom konsulentfirmaet Strategic Management Consulting AS/Velde Consulting

Nøkkelkompetanse/spesialfelt:
Forretningsutvikling, R&D, IP, innovasjon, strategi, gründervirksomhet, styrearbeid og ledelse.