Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk en speed-date med Validé og studentinkubatoren LevelUp da han fredag gjester Beredskapsrådets konferanse om forebygging av radikalisering på universitetet.

-Hva? En strikkemaskin? Skal vi erstatter bestemødrene? Kunnskapsministeren fikk trigget nysgjerrigheten sin fra post til post under den kjappe halvtimen han hadde til omvisning i studentinkubatoren LevelUp. Både studentene bak selskapene Tide Wave, Alder, KVS Technologies og Asbjørn Rørvik i Knitting Printer fikk presentere produktene sine for en engasjert minister.

 

Rogalandsdugnad

Det gjorde også de andre selskapene i inkubatoren til Validé. Kunnskapsministeren og hans følge fikk også med seg nyttige presentasjoner om blant annet Plogen; finansieringssamarbeidet mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner i Rogaland som stimulerer til innovasjon ved å støtte utviklingen av forskningsbaserte produkter og tjenester.  – Næringslivet i regionen vår er et resultat av dugnad. SR-bank er som andre sparebanker en dugnad, og vi gikk inn i Plogen fordi næringslivet trenger kapital å utvikle nye næringer i regionen. Men kapital er ikke nok. For å få fram gode ideer må vi jobbe tettere mellom ekspertisen på universitetet, i innovasjonsmiljøene og i næringslivet. Det er den dugnaden vi gjør i Plogen og som vi allerede høster frukter av, sa Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon i SR-bank.

 

Energimiljøet i Rogaland

Siri Kalvig samler nå forskning og energimiljøet i Rogaland på en måte som aldri har vært gjort tidligere.

– Tverrfaglig samarbeid er lettere sagt enn gjort, men skal vi lykkes med å flytte Rogaland fra å være Norges oljehovedstad til å bli en energihovedstad, så må det samarbeides mellom forskningsmiljø og næringslivet. Vi har etablert et forskningsnettverk for miljøvennlig energi der både ledelse fra UiS, forskere og næringsliv jobber sammen. Vi har fått 10 stipendiat over revidert nasjonalbudsjett, og vi etablerer nå fem forskningsgrupper med ekspertise på hvert sitt felt. Det er første gang vi har faglige ansatte på UiS for å ha kompetanse til å svare på næringslivets utfordringer, fortalte Kalvig til ministeren, og fikk også lagt inn noen ord om Kapasitetsløftet som skal transformere metodene i byggebransjen til grønnere bygg og bydeler.

Lesesenteret ved UiS og Stavanger kommune kan også vise til unikt, godt samarbeid i det såkalte Stavanger-prosjektet; et prosjekt som kunnskapsministeren kjenner godt til og har kommentert flere ganger.

– I 10 år har vi fulgt 1000 barn i Stavanger kommune fra 2,5 årsalderen i barnehagen og til 5. klasse. VI har sett på et bredt spekter i deres utvikling; blant annet språkutvikling, sosial kompetanse, lesing, skriving og regneferdigheter, og prosjektet avsluttes nå i 2018. Det vi ser er at de som er svake i treårsalderen, også er de svakeste i 5.klasse. Det betyr at årene i barnehagen er særdeles viktig for hele kunnskapsløpet til barn. Begrepet tidlig innsats må få et helt annet innhold, sa prosjektleder Elin Reikerås.

Besøket ble avsluttet med en felles lunsj med universitetsfolk, representanter for næringsliv og departementets menn og kvinner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Hilde Garlid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *