News

InnoMeds Innovasjonskonferanse 2017

Årets konferanse har tittelen “Samskaping”, og en rekke spennende foredragsholdere vil belyse dette temaet ut fra ulike synsvinkler: Hva sier forskningen? – Pasientperspektivet – Utfordringer som ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten har – Samskaping ved utvikling av en bedre pleie- og omsorgstjeneste – Tjenestedesignperspektivet – Samskaping og næringsutvikling – Teknologi- og tjenesteutvikling – Konkrete eksempler.

Read more

100 Pitches at DNB NXT

Want to pitch your idea in front of hundreds of investors, and have the chance of winning 300.000,- and tickets to Slush? Apply to pitch at DNB NXT at Nordic Edge Expo, where the winner get the opportunity to pitch on stage at the main DNB NXT event during Oslo Innovation Week.

Read more

Validé med strikkemaskin på Create Skaperfestivalen.

Kom og se, live, den nye strikkemaskina Knitting Printer som strikker genseren din så si over natta – akkurat tilpasset deg.  La deg og imponere og motiveres av andre kreative mennesker på utstillinga og få inspirasjon på Create Talks der andre «makers» forteller sin historie på Fredagen.  

Read more

Validé i Shifter

Omstilling i oljeland: Slik investerer 30-millioners-fondet som snart får en dobbelt så stor oppfølger. Disse gründerne har allerede hentet penger, og her er suksesshistoriene.

Read more