Validé ansetter prosjektleder på vegne av Norwegian Smart Care Cluster  

Validé holder til i Innovasjonsparken på Ullandhaug, et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling. Vi samarbeider nært med øvrige inkubatorer, forskningsmiljø og næringshager i hele Rogaland.

Validé AS er en av de eldste og ledende inkubatorer i Norge. Vi jobber med forskningsbasert næringsutvikling og vi bistår grundere. Vi har ansvar for to klyngeprosjekt og vi utvikler nye modeller for grunder-hjelp som vår akselerator, samt at vi bistår næringslivet i prosjektetablering.

Målet er å hjelpe de mest innovative konseptene og de beste forskningsbaserte resultatene i Rogaland til raskere vekst og kommersiell suksess. Vi har spisskompetanse innen forretningsutvikling, prosjektetablering, kapitalinnhenting og et unikt nettverk. I 2016 mottok vi 551 ideer, tok inn 55 inkubatorselskap, gjennomførte 10 forskningsbaserte kommersialiseringer, bistod 20 industriprosjekt og våre nye og gamle selskaper hentet inn 100 + mnok.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 100 bedrifter og 30+ kommuner/offentlige aktører som deltakere. Formål er å utvikle en innovativ klynge hvor medlemmene samarbeider for å lykkes med kommersialisering og eksport av løsninger innen velferdsteknologi.

Med bakgrunn i utvidelse av aktiviteten i NSCC søker vi nå en prosjektleder som skal styrke klyngens satsing på testsenter/living lab.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

– Å ha et leder ansvar for å etablere testsenteret og levere på eksisterende strategiplan for de neste 3 år.

– Å ha ansvar for at testsenter prosjektet gjennomføres innenfor fastlagte kostnads-, kvalitets- og tidsrammer

– Å sikre og fremforhandle kunde og samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale brukere av testsenteret

– Å sikre finansiering, både fra offentlige tilskudd og privat næringsliv.

 

Vi ser etter deg:

  • Som har høyere utdanning på bachelor/masternivå
  • Har praktisk erfaring fra å lede innovasjonsprosjekter
  • Har kjennskap til og forståelse for politiske prosesser
  • Er godt kjent med virkemiddelapparatet, internasjonale samarbeidsprosjekter og EUs forskningsprogram
  • Har forståelse for omstilling og interesse for næringsutvikling.
  • Har kjennskap til og forståelse for fagfeltet helse og velferdsteknologi samt et godt nettverk i bransjen
  • Har sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
  • Har erfaring fra salg og kontraktsinngåelser

 

Den rette kandidaten har evner til å levere på mål, bygge relevante nettverk og å skape begeistring. Du er åpen og omgjengelig, og motiveres av å se andre lykkes.

 

Som prosjektleder for testsenter blir du sentral i videreutviklingen NSCC og får muligheten til å arbeide med ledende krefter i nasjonalt og internasjonalt samfunns- og næringsliv.

 

Les mer om klyngen på www.smartcarecluster.no.

 

VI KAN TILBY

Fast 100 % stilling med hovedfokus på klyngeutvikling

Spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø

Stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk

Konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning

Ta kontakt med klyngeleder Arild Kristensen (Tlf. 90532591) eller adm.dir. Anne Cathrin Østebø (Tlf. 936 99 095) dersom du har spørsmål.

Kortfattet søknad og CV sendes til anne.cathrin@valide.no innen 4. august 2017. Søknaden merkes i emnefeltet med ”søknad prosjektleder testsenter”.

 

Author: Simen Malmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *