PRISET: Per Ramvi, styreleder i Validé AS, Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og Terje Handeland i Validé mottok Forsknings- og nyskapningsprisen 2017 på Solamøtet i januar. (Foto: Hilde Garlid)

 

Validé fikk Forsknings- og nyskapningsprisen i fjor, for 2017. Under høytidlig festivitas ble prisen delt ut på Solamøtet i januar 2018.  Nå er det tid for å nominere årets kandidater.

Les om prisfesten fra Solamøtet her

Den gang var begrunnelsen fra juryen, som ble framført av fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) denne: «Juryen har lagt spesiell vekt på at årets vinner gjennom handling skaper forståelse for nytten som næringslivet kan ha ved å jobbe tett sammen med forskning, og akademia har blitt engasjert i innovasjons­aktiviteter på et helt nytt nivå».

Nå er det tid for å nominere nye kandidater til den gjeve prisen, og dette skriver NHO Rogaland om kriteriene:

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS er opprettet av Rogalandsforskning, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen på kr. 100.000 deles årlig ut på Solamøtet, NHO Rogaland sin årskonferanse.

Fondet kan støtte både gründere, nyetablert virksomhet og nyskapende aktivitet i etablerte bedrifter. Nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, mens nystartede virksomheter skal ha et antatt betydelig inntjeningspotensial.

-Vi ber nå om få innspill til kandidater til prisen, som skal deles ut på Solamøtet 14. januar 2019.  Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som du mener gjør seg fortjent til en slik pris, sier Tone Grindland i NHO Rogaland

Forslagene sendes innen 5. november til rogaland@nho.no, emnefelt merkes  «Forsknings- og nyskapingsprisen 2018»

Les mer om utlysingen her

Styremedlemmene i Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond kan kontaktes:

Sofie Margrethe Selvikvåg, Rogaland fylkeskommune: 95865091

Christian Quale, NORCE: 90029809

Tone Grindland, NHO Rogaland: 45699909

Author: Hilde Garlid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *