Validé is located at the Innovation Park at Ullandhaug, an international center for innovation, research and industry development.

As a Cluster Manager you will be responsible for the Norwegian Tunnel Safety Cluster (www.tunnelcluster.no).

More details are given in Norwegian below.

———————–

Validé holder til i Innovasjonsparken på Ullandhaug, et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling. Vi samarbeider nært med øvrige inkubatorer, forskningsmiljø og næringshager i hele Rogaland.

Validé AS er en av de eldste og ledende inkubatorer i Norge. Vi jobber med forskningsbasert næringsutvikling og vi bistår grundere. Vi har ansvar for to klyngeprosjekt og vi utvikler nye modeller for grunder-hjelp som vår akselerator, samt at vi bistår næringslivet i prosjektetablering.

Målet er å hjelpe de mest innovative konseptene og de beste forskningsbaserte resultatene i Rogaland til raskere vekst og kommersiell suksess. Vi har spisskompetanse innen forretningsutvikling, prosjektetablering, kapitalinnhenting og et unikt nettverk. I 2016 mottok vi 551 ideer, tok inn 55 inkubatorselskap, gjennomførte 10 forskningsbaserte kommersialiseringer, bistod 20 industriprosjekt og våre nye og gamle selskaper hentet inn 100 + mnok.

På bakgrunn av utvidelse av aktiviteten i Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) søker vi nå 1 prosjektleder som skal styrke klyngens ledelse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Å styrke NTSC sin synlighet, omdømme og posisjon.
 • Å ha ansvar for at klyngeprosjektet gjennomføres innenfor fastlagte kostnads-, kvalitets- og tidsrammer.
 • Å sikre og fremforhandle samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale aktører.
 • Å sikre ekstern finansiering, både fra offentlige tilskudd og privat næringsliv.

Vi ser etter deg:

 • Som har høyere utdanning på bachelor/masternivå
 • Har praktisk erfaring fra å lede innovasjonsprosjekter
 • Har kjennskap til og forståelse for politiske prosesser
 • Er godt kjent med virkemiddelapparatet, internasjonale samarbeidsprosjekter og EUs forskningsprogram
 • Har forståelse for omstilling og interesse for næringsutvikling.
 • Har kjennskap til og forståelse for fagfeltet tunnelsikkerhet
 • Har sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Har kjennskap til aktuelle it-verktøy

Den rette kandidaten har en uredd og ydmyk tilnærming til fasilitator-rollen, evner å bygge relevante nettverk og å skape begeistring. Du er åpen og omgjengelig, og motiveres av å se andre lykkes.

 Som klyngeleder blir du sentral i videreutviklingen av en klynge med over 100 deltakere og får muligheten til å arbeide med ledende krefter i nasjonalt og internasjonalt samfunns- og næringsliv.

Les gjerne mer om klyngen på www.tunnelcluster.no. Sasiro AS er vert for klyngen og klyngen har kontor i Samfunssikkerhetssenteret i Rogaland (Sasiro) i Sandnes kommune.

Vi kan tilby

 • Fast 100 % stilling med hovedfokus på klyngeutvikling
 • Spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø
 • Stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning

Ta kontakt med klyngeleder Atle Riskedal (Tlf. 982 982 00) eller adm.dir. Anne Cathrin Østebø (Tlf. 936 99 095) dersom du har spørsmål.

Kortfattet søknad og CV sendes til anne.cathrin@valide.no innen 22. mai 2017. Søknaden merkes i emnefeltet med ”søknad klyngeleder”.

Author: Maren Kristine Fiskå

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *