Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Itsa

Sett fart på virksomheten

Vi tilbyr et 12 ukers intensivt program designet for å få fart på forretningen og markedstestet produktet ditt. Slik gjør vi selskapene investorklare. Vi kaller det ITSA.

Vårt oppdrag er å gi oppstartselskap i tidlig fase verktøy, et økosystem og ferdigheter i presentasjon for å øke sjansen for at ideer lar seg realisere.

Vårt 12 ukersprogram er fullpakket med forelesninger, workshops og dyktige gjesteforelesere som gir oppstartselskapene et sterkt fundament for å vokse. Vår praktiske tilnærming via workshops betyr at vi ikke bare viser deg hva du trenger, men vi gjør det sammen med deg. Vi har et sterkt team av mentorer og ambassadører som åpner opp sine kunde- og investornettverk for deg.

ITSA henter mye av sin styrke fra teamet i og rundt Validé. Det betyr at vi har over 20 års erfaring med å utvikle nye virksomheter.

Akseleratoren ITSA startet i 2016, og har allerede fem program på CV-en. Det sjette ITSA-programmet startet i 4. mars 2020. Hold deg oppdatert på programinformasjon og kommende datoer på ITSA

ITSA gir startups et godt fundament

ITSA-programmet er designet for å gi startups et sterkt fundament å bygge forretningen sin i fra. Det er intensiv jobbing i tre måneder hvor du får foredrag fra våre beste forretningsutviklere og partnere, workshops der du jobber sammen og i teamet ditt med din strategi, veiledning fra våre erfarne mentorer og de beste gjesteforeleserne.

Vi garanterer ikke suksess, men vi kan love deg en meningsfull reise og en stor mulighet til å bygge et nytt selskap for framtiden.

Her kan du lese mer om programmet ITSAccelerator

46

selskap
fullført ITSA Start

80

prosent
er fremdeles «i live»

37

prosent
er i vekst, kapital og salg

ITSA Start

ITSA Start er for gründere og selskap som er i tidlig fase av etablering, og som ønsker et intentivt, men lærerikt program om forretningsutvikling.

Mange gründere har en god idé som de med stort pågangsmot ønsker å utvikle til et produkt eller en tjeneste, men de har mindre kunnskap om forretningsmodeller, marked og hvordan nå potensielle investorer. ITSA start gir deg et nettverk blant andre startups, vi leverer foredrag og workshops med partnere, investorer, mentorer og industri som kan være nyttig for deg og din virksomhet, og vi gir deg et fellesskap blant andre mennesker i samme oppstartsbåten.

Hvordan få startup til å vokse? ITSA Connect Growth utvikler ferdigheter og nettverkVårt fire måneders program er dedikerte til vekstbedrifter i tidlig fase.

Vårt mål er å gi selskap i tidlig fase flere verktøy, nettverk og tilgang til finansiering for å kunne utvikle selskapet til en internasjonal suksess.

ITSA Connect Growth er et vekstprogram utviklet og tilrettelagt av Validé i samarbeid med en rekke partnere.

Validé er rangert som en av Norges beste inkubatorer. Vi har 20 års erfaring med å utvikle og investere risikokapital i nye selskaper. Vi er spesialister i tidligfase og har en nåværende portefølje på rundt 80 selskaper. ROI på våre ti beste exits er 14.

Akseleratorprogrammet vårt, ITSA, har med stor suksess vært gjennomført fem ganger, med i alt 50 selskaper, der 80 prosent lever i beste velgående i dag.

I 2019 startet vi opp et fire måneders program, ITSA Growth, som tar akseleratoren opp ett level. Programmet er dedikerte til startups i tidlig fase, og du ha må et testet produkt, et team og et marked hvor du har gjort noen salg. I oktober 2020 starter vi opp neste program, i samarbeid med Connect Vest. Det har fått navnet ITSA Connect Growth.

Programmet er designet for å gi bedrifter forretningsutviklingsverktøy, nettverk og investortilgang. Selskapet ditt må være klar for vekst og klar for å hente inn ny kapital.

Programmet vil ta selskaper gjennom fem viktige temaer: kjenn deg selv, Due diligence & kapitalinnhenting, kjenn ditt markedet, strategier for å skaffe kapital og vekststrategier.

ITSA Connect Growth starter 14. oktober 2020.
Søknadsfrist: 25. september 2020.

Les mer om partnerne våre her

Søk her: ITSA Growth 14.oktober 2020

* Disse rubrikkene er obligatoriske

Name of your company, org. Nr. and company address here: Selskapsnavn, org. Nr. og selskapsadresse:

Your full name / Ditt navn

Your phone number / Ditt tlf. Nr.

Describe shortly your expectations for the ITSA Growth program. / Beskriv kort dine forventninger til ITSA Growth programmet

Describe your product/service in less than 50 words. / Beskriv ditt produkt med max 50 ord

Briefly explain your business model. / Beskriv kort din forretningsmodell

Briefly describe the problem you are solving and who you are solving it for. / Beskriv kort problemet du løser og hvem du løser det for

What is your web page address. / Din hjemmeside

Please list the team members and their respective roles in the company. Include links to their LinkedIn profiles. / List opp navn på alle i teamet/alle ansatte med tittel, samt legg ved lenke til Linkedin profil til alle

How is the current Cap Table? Please name the owners of the company? Hvem er eierne av selskapet

How much capital are you planning to raise within the next 6 – 12 months, and at what valuation (pre money)? / Hvor mye kapital planlegger selskapet å hente de neste 6 til 12 mnd?

Is your company established in Norway

ITSA Growth is a accelerator program for companies incorporated in Norway. Is your company established in Norway? / ITSA Growth er et akselerator program for selskaper registrert i Norge. Er ditt selskap registrert i Norge?

When was your company established and what inspired you and your co-founders to start the company? / Når ble selskapet etablert og hvorfor ble selskapet etablert?

Describe the traction your company have today. Say something about sales, turnover, vital partner agreements and so forth. / Si kort noe om status på selskapet i dag. Beskriv med antall kunder, omsetting, relevante partneravtaler osv.

Describe shortly the growth ambition for the next 3 years / Beskriv kort vekstambisjonene til selskapet de nest 3 årene

Is the core team fully committed

Is the core team fully committed and able to join in all six program sessions located in Stavanger / Er kjerne-teamet i selskapet dedikert og klare for å delta på alle 6 program-bolkene som vil finne sted i Stavanger området?*

We aim to contribute to solving outspoken global challenges. This is the UN sustainability goals we focus on: 3: Good Health and well-being, 5: Gender equality, 7: Affordable and clean energy, 9: Industry, Innovation and infrastructure, 12: Responsible consumption and production, 13 Climate action, 17: Partnerships for the goals. Please name a minimum two goals supported by your company. Vi støtter opp om FNs bærekrafts mål. Dette er de 7 målene vi legger vekt på i ITSA Growth: 3: God helse, 5, Likestilling mellom kjønnene, 7: Ren energi for alle, 9: Innovasjon og infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 17: Samarbeid for å nå målene. Nevn minst to av disse klimamålene som er relevante for strategien i selskapet.*

How did you hear about the ITSA Growth program / Hvordan fikk du vite om ITSA Growth programmet?