Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
"Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av."
- Troels Jacobsen, UiS forsknings- og innovasjonsdirektør

FAKTA

Validé Technology Transfer Team

Matyas Kolsofszki
Erik Monsen
Michel Eid
Johann Mastin

Tto Team 4

Teamet som skal få alle forskere til å tenke innovasjon

UiS har opprettet en ekspertgruppe som skal hjelpe UiS-forskerne med å få fram innovasjonsideer fra egen forskning. – Vi skal ikke forandre forskningen til forskerne. Vi skal prøve å hjelpe dem til å tenke litt større og lengre, sier teamet.

Universitetet i Stavanger har nylig engasjert fem innovasjonseksperter fra Validé som skal gå i dialog med forskerne og assistere dem med tanke på å fremme innovasjon og kommersialisering. Validé er UiS sin samarbeidspartner for teknologioverføring og

forskningsbasert innovasjon. Innovasjonsselskapet, som holder til på campus, har over 15 års erfaring i å gi støtte og veiledning til forskere som ønsker å kommersialisere ideene sine. I løpet av året vil Validé-gruppa kontakte alle fagmiljøene ved UiS.

– Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av. Nå skal disse få hjelp til å se forskningen sin i en større sammenheng, sier Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

Et tilbud til alle fagmiljøene
Fram til nå har Validé hovedsakelig blitt kontaktet av forskere fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Nå skal alle fagmiljøene få muligheten til å drøfte ideer med utgangspunkt i egen forskning.

Jacobsen tror absolutt alle fagmiljø kan bli bedre av å tenke nytt om hvilket potensial forskningen kan ha.

– Det å bli sett og få en samtale med profesjonelle forretningsutviklere som kjenner innovasjonsløpet godt, kan synliggjøre for hver enkelt forsker hvordan han eller hun bidrar til verdiskaping i samfunnet, forklarer Jacobsen.

– Dette handler ikke bare om kommersialisering. Det handler også sosial innovasjon og det å vise at man skaper verdier til samfunnet på forskjellig vis – om det er å bidra til endringer, bedre praksis eller bedre forståelse, påpeker innovasjons- og forskningsdirektøren, som håper fagansatte vil ta vel imot tilbudet.

Sparringspartnere
TTO-gruppa fra Validé teller fem personer hvor fire av dem skal jobbe systematisk med å oppsøke fagmiljøene. Først tar de kontakt med ledelsen til de ulike fagmiljøene. Deretter skal de møte forskerne en og en til en 30-minutters samtale.

– Vi skal være sparringspartnere. Vi skal gjøre oss kjent med forskningen gjennom å stille noen spørsmål og være i dialog. Sammen skal vi utforske mulighetene for hvordan forskningen kan komme til nytte i samfunnet, forklarer Matyas Kolsofszki, som er leder for rådgiverteamet fra Validé.

Kolsofszki påpeker at innovasjon skal forstås i bred forstand og at det handler om hvordan forskningen påvirker samfunnet.

– Det er ikke slik at vi bare er interessert i hvordan forskningen kan føre fram til kommersialiseringer. Vi skal identifisere virkning og påvirkning fra et forskningsprosjekt og videre kartlegge hvordan vi som rådgivere i Validé kan støtte de ulike forsknings- og innovasjonsinitiativer, påpeker Kolsofszki.

– Vi kan også hjelpe til med å foreslå relevante samarbeidsmuligheter med næringsliv og offentlig sektor, samt gi støtte til søknadsskriving og videre gi informasjon om innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser, sier Kolsofszki.

TTO-TEAMET: Fra venstre: Johann Mastin, Erik Monsen, Troels Jacobsen, Michel Eid og Matyas Kolsofszki. Kari Birgitte Melvær Wiig og Anne Cathrin Østebø, CEO i Validé, deltar også i gruppen, men var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Hilde Garlid)

Samfunnsrelevans
Før Validé-rådgiverne møter forskerne har de sendt dem noen grunnleggende spørsmål per e-post. Ett av de sentrale spørsmålene er: Hva betyr forskningen din for samfunnet?

Et annet spørsmål er: Hvilket problem eller hvilken utfordring – enten akademisk, teknologisk eller samfunnsmessig – prøver du å løse med forskningen din? Og videre: Hvorfor er det så vanskelig å løse? Hvorfor er det slik at ingen fram til nå har klart å løse problemet?

Et annet spørsmål forskerne blir utfordret på er: Hvem bryr seg? Og videre: Dersom du lykkes med forskningen din, hvilken forskjell vil den gjøre for hvem? Hvem er det som vil at dette problemet skal løses?

– Vi skal ikke forandre forskningen til forskerne. Vi skal prøve å hjelpe dem til å tenke litt større og lengre. Støtten vi gir kan bidra til å nå vitenskapelige mål også, påpeker Validé-rådgiveren.

Tekst: Karen Anne Okstad, UiS
Foto: Hilde Garlid, Validé

"Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av."
- Troels Jacobsen, UiS forsknings- og innovasjonsdirektør

FAKTA

Validé Technology Transfer Team

Matyas Kolsofszki
Erik Monsen
Michel Eid
Johann Mastin