Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Itsa

Intensive business development sprint for your startup

Our accelerator is a 12 weeks intensive program built to get your startup accelerated, tested in the market, and launched forward with investment. We call it ITSA.

Our mission is to give early-stage startups the tools, ecosystem support, and pitch confidence to boost business into a reality.

Our program is packed with lectures, workshops, and guest speakers to give your startup a strong foundation to grow from. Our hands-on approach to workshops means that we don’t only show you want you need to do, we do it with you. We have a strong team of mentors and ambassadors that will open up customer and investment leads for you.

We are powered by Valide. That means we have over 20 years experience in developing new businesses.

12 Week Program

Intensive business development sprint for your startup. Co-working space included. ITSA started in 2016, and have already 4 programs under the belt. Batch 5 starts in November 2018. Stay tuned for program information and upcoming dates at ITSA

2020: Nytt ITSA Start - starter nå

4. februar er fristen for å søke opptak til ITSA start, akseleratorprogrammet for deg som har en idé, vil starte en virksomhet og vil lære intensivt om hvordan du kan få din idé til å fly.

HVA: ITSA start, 3 måneders intensivt businessutviklingsprogram for å få fart på startups.
HVOR:
Innovasjonspark Stavanger
NÅR:
Oppstart 4. mars, Final Demo Day 4. juni. Søknadsfrist: 4. februar
HVEM:
For deg som har en innovativ idé som du ønsker å utvikle til et selskap.

ITSA start er for gründere og selskap som er i tidlig fase av etablering, og som ønsker et intentivt, men lærerikt program om forretningsutvikling.

Mange gründere har en god idé som de med stort pågangsmot ønsker å utvikle til et produkt eller en tjeneste, men de har mindre kunnskap om forretningsmodeller, marked og hvordan nå potensielle investorer. ITSA start gir deg et nettverk blant andre startups, vi leverer foredrag og workshops med partnere, investorer, mentorer og industri som kan være nyttig for deg og din virksomhet, og vi gir deg et fellesskap blant andre mennesker i samme oppstartsbåten.

Din passion er å utvikle idéen din. Vår er at du skal lykkes.

Søk gjerne i dag.
Søknadsfrist er 4. februar 2020. Da har du én måned å glede deg til å starte 4. mars.

Les mer om våre mål og visjoner, og hvilke metoder vi bruker her: Program in ITS

Har du spørsmål? Lurer du på om dette er noe for deg?
Ikke nøl med å ta kontakt med:

Vibeke Lavik Bjaanes, forretningsutvikler
M: 482 26 993
Epost: vibeke@valide.no

SØK HER

ITSA gives startups a strong foundation

The ITSA program is designed with lectures, workshops, and guest speakers to give startups a strong foundation to build from.

We can ́t guarantee success, but we can promise a meaningful journey and the possibility to build a company for the future.

Read more about the program: ITSAccelerator

How to grow your startup? ITSA Growth develops skills and networks


Our four month program is dedicated to early stage growth companies.


Our goal is to provide companies with tools, networks and access to finance to develop the company into an international success.
ITSA Growth is a growth program developed and organized by Validé in collaboration with a number of partners.

Validé is ranked as one of Norway's best incubators. We have 20 years of experience developing and investing venture capital in new companies. We are early stage specialists and have a current portfolio of around 80 companies. The ROI of our top ten exits is 14.

Our acceleration program ITSA has been successfully executed five times, with a total of 50 companies. 80 % of them are living in the best of success today.

Our new four-month program, ITSA Growth, takes the accelerator up a level. The program is dedicated to early stage startups and you to join the program, you need to have a tested product, a team and a market where you have made some sales.

The program is designed to provide companies with business development tools, networks and investor access. Your company must be ready for growth and ready to raise new capital.

The program will take companies through five key themes: Know yourself, Due Diligence & Capital Raising, Know your market, Capital raising strategies and Growth strategies.

* Disse rubrikkene er obligatoriske

Name of your company, org. Nr. and company address here: Selskapsnavn, org. Nr. og selskapsadresse:

Your full name / Ditt navn

Your phone number / Ditt tlf. Nr.

Describe shortly your expectations for the ITSA Growth program. / Beskriv kort dine forventninger til ITSA Growth programmet

Describe your product/service in less than 50 words. / Beskriv ditt produkt med max 50 ord

Briefly explain your business model. / Beskriv kort din forretningsmodell

Briefly describe the problem you are solving and who you are solving it for. / Beskriv kort problemet du løser og hvem du løser det for

What is your web page address. / Din hjemmeside

Please list the team members and their respective roles in the company. Include links to their LinkedIn profiles. / List opp navn på alle i teamet/alle ansatte med tittel, samt legg ved lenke til Linkedin profil til alle

How is the current Cap Table? Please name the owners of the company? Hvem er eierne av selskapet

How much capital are you planning to raise within the next 6 – 12 months, and at what valuation (pre money)? / Hvor mye kapital planlegger selskapet å hente de neste 6 til 12 mnd?

Is your company established in Norway

ITSA Growth is a accelerator program for companies incorporated in Norway. Is your company established in Norway? / ITSA Growth er et akselerator program for selskaper registrert i Norge. Er ditt selskap registrert i Norge?

When was your company established and what inspired you and your co-founders to start the company? / Når ble selskapet etablert og hvorfor ble selskapet etablert?

Describe the traction your company have today. Say something about sales, turnover, vital partner agreements and so forth. / Si kort noe om status på selskapet i dag. Beskriv med antall kunder, omsetting, relevante partneravtaler osv.

Describe shortly the growth ambition for the next 3 years / Beskriv kort vekstambisjonene til selskapet de nest 3 årene

Is the core team fully committed

Is the core team fully committed and able to join in all six program sessions located in Stavanger / Er kjerne-teamet i selskapet dedikert og klare for å delta på alle 6 program-bolkene som vil finne sted i Stavanger området?*

We aim to contribute to solving outspoken global challenges. This is the UN sustainability goals we focus on: 3: Good Health and well-being, 5: Gender equality, 7: Affordable and clean energy, 9: Industry, Innovation and infrastructure, 12: Responsible consumption and production, 13 Climate action, 17: Partnerships for the goals. Please name a minimum two goals supported by your company. Vi støtter opp om FNs bærekrafts mål. Dette er de 7 målene vi legger vekt på i ITSA Growth: 3: God helse, 5, Likestilling mellom kjønnene, 7: Ren energi for alle, 9: Innovasjon og infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 17: Samarbeid for å nå målene. Nevn minst to av disse klimamålene som er relevante for strategien i selskapet.*

How did you hear about the ITSA Growth program / Hvordan fikk du vite om ITSA Growth programmet?