Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Wikit digital elev

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Korona-pandemien satte fart i bruken av digitale hjelpemidler i skole og barnehage, både i Norge og internasjonalt. Men kvaliteten på disse er ofte svært lav, og kan tidvis ha negativ læringsverdi for barn. Hvordan kan forskning bidra til å heve kvaliteten?

Wikit AS er et nystartet, forskningsbasert selskap som leverer konsulenttjenester i form av kurs og rådgivning til barnehage- og skoleeiere, samt til produsenter og utgivere av digitale læremidler. Selskapet spinner ut av Læringsmiljøsenteret på UiS, med professor Natalia Kucirkova som gründer. På sikt jobber selskapet for å etablere en nasjonal og internasjonal sertifisering av digitalt læringsverktøy som skal brukes av barn.

Wikit. Natalia Kucirkova, læringsmiljøsenteret UiS

SPINN-OFF: Wikit AS er et spinn-off selskap fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Professor Natalia Kucirkova er etablerer av selskapet. (Foto: Hilde Garlid)


Kvalitet som en tjeneste
Selskapet Wikit AS som Natalia Kucirkova og investoren Trond F. Ingebretsen har etablert, leverer kurs og rådgivningstjenester til utviklere og til beslutningstakere for innkjøp.

I Wikit kan man bestille uavhengige forskningstjenester. Her får man tilgang til en internasjonal forskningsgruppe med ekspertise på ulike fagområder. Enten om man ønsker engangsrådgivning innen tema som personvern, eller et abonnement med regelmessige innspill for å integrere forskning i alle faser av innkjøp og bruk.

-I Wikit kombinerer vi verdensledende forskning med norsk innovasjon, sier Kucirkova.

Wikit. illustrasjon

Sertifiseringsordning for barns apper
Per i dag finnes det ikke noe offisielt verktøy for å få vurdert læringskvalitet av digitale produkter, og Norge mangler felles kvalitetskriterium for innkjøp av digitale læremidler.

Kucirkova har samarbeidet med 87 forskere fra 20 ulike land, som alle jobber for å få en vitenskapelig tilnærming for å utvikle gode, digitale bøker og apper for barn.

- En sertifiseringsordning bør være en kollektiv innsats sammen med lærere og myndigheter. Vi er ikke der i dag, men vi ønsker å bidra til prosessen. Dagens situasjon er ikke bra for verken barn eller lærere, og ikke for leverandørene, heller. Uten en felles, objektiv evaluering av hva som er «høy kvalitet» i en digital ressurs, blir markedet og barnas læring fragmentert, sier Kucirkova.

Støttet av Validé:
• TTO-tjenester for etablering av et spinn-off selskap
• Forretningsutvikler: Kari Birgitte Melvær Wiig
• Deltaker på ITSA Start, høst 2021, forretningsutviklingsprogram
• Validé AS ivaretar 10% eierskap i selskapet på vegne av UiS.