Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
ITSA Connect Growth 2020

Develop skills and network at ITSA Connect Growth

Our four-month program is a training program for dedicated early stage growth companies.

Our mission is to give early stage growth companies the tools, network and funding leads to support the building of international growth companies.

The ITSA Connect Growth Program is developed and facilitated by Validé in collaboration with our partners.
Validé is ranked as one of Norway’s best incubators. We have 20 years of experience in developing and investing high risk capital in new companies. We are early phase specialists and have a current portfolio of around 80 companies. ROI on our ten best exits is 14. Validé has successfully run five previous accelerator programs.

Our four-month program is a training program for dedicated early stage growth companies. The program is designed to give companies business development tools, network, investor leads and skills to get fundraising ready and to grow. The program will take companies through five essential themes: Know yourself, Due diligence & Fundraising, Know your market, Strategies for raising capital and Strategies for Growth.

Our next ITSA Growth starts 14.oktober 2020.
Use the form to apply. Apply before: 14. september 2020

Read more: program and partners

* Disse rubrikkene er obligatoriske

Name of your company, org. Nr. and company address here: Selskapsnavn, org. Nr. og selskapsadresse:

Your full name / Ditt navn

Your phone number / Ditt tlf. Nr.

Describe shortly your expectations for the ITSA Growth program. / Beskriv kort dine forventninger til ITSA Growth programmet

Describe your product/service in less than 50 words. / Beskriv ditt produkt med max 50 ord

Briefly explain your business model. / Beskriv kort din forretningsmodell

Briefly describe the problem you are solving and who you are solving it for. / Beskriv kort problemet du løser og hvem du løser det for

What is your web page address. / Din hjemmeside

Please list the team members and their respective roles in the company. Include links to their LinkedIn profiles. / List opp navn på alle i teamet/alle ansatte med tittel, samt legg ved lenke til Linkedin profil til alle

How is the current Cap Table? Please name the owners of the company? Hvem er eierne av selskapet

How much capital are you planning to raise within the next 6 – 12 months, and at what valuation (pre money)? / Hvor mye kapital planlegger selskapet å hente de neste 6 til 12 mnd?

Is your company established in Norway

ITSA Growth is a accelerator program for companies incorporated in Norway. Is your company established in Norway? / ITSA Growth er et akselerator program for selskaper registrert i Norge. Er ditt selskap registrert i Norge?

When was your company established and what inspired you and your co-founders to start the company? / Når ble selskapet etablert og hvorfor ble selskapet etablert?

Describe the traction your company have today. Say something about sales, turnover, vital partner agreements and so forth. / Si kort noe om status på selskapet i dag. Beskriv med antall kunder, omsetting, relevante partneravtaler osv.

Describe shortly the growth ambition for the next 3 years / Beskriv kort vekstambisjonene til selskapet de nest 3 årene

Is the core team fully committed

Is the core team fully committed and able to join in all six program sessions located in Stavanger / Er kjerne-teamet i selskapet dedikert og klare for å delta på alle 6 program-bolkene som vil finne sted i Stavanger området?*

We aim to contribute to solving outspoken global challenges. This is the UN sustainability goals we focus on: 3: Good Health and well-being, 5: Gender equality, 7: Affordable and clean energy, 9: Industry, Innovation and infrastructure, 12: Responsible consumption and production, 13 Climate action, 17: Partnerships for the goals. Please name a minimum two goals supported by your company. Vi støtter opp om FNs bærekrafts mål. Dette er de 7 målene vi legger vekt på i ITSA Growth: 3: God helse, 5, Likestilling mellom kjønnene, 7: Ren energi for alle, 9: Innovasjon og infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 17: Samarbeid for å nå målene. Nevn minst to av disse klimamålene som er relevante for strategien i selskapet.*

How did you hear about the ITSA Growth program / Hvordan fikk du vite om ITSA Growth programmet?

What´s in it for you?

Programmet er et 20 ukers program som er dedikert til vekstbedrifter i tidlig fase. Formålet er å gi selskap i tidlig fase, samt bedrifter i SMB-segmentet, flere verktøy, nettverk og tilgang til finansiering for å kunne utvikle selskapet til en internasjonal suksess. Programmet er utviklet for å gi bedrifter forretningsutviklingsverktøy, nettverk, kompetanse og investortilgang.

Validé er rangert som en av Norges beste inkubatorer. Vi har 20 års erfaring med å utvikle og å investere risikokapital i nye selskaper. Vi er spesialister i tidlig fase og har en nåværende portefølje på rundt 80 selskaper. Validé har tidligere kjørt seks ITSA-programmer.

Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer. Connect finnes i dag over hele verden og Connect Vest har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001. Vårt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland fylker, hvor vi har 200 medlemsbedrifter og 85 tidligfaseinvestorer.

Connect er en slagkraftig aktør i innovasjonsmiljøet på Vestlandet med flere tjenester til både gründere- og vekstbedrifter, samt små og mellomstore bedrifter i vekst og omstilling. Vi er en non-profit organisasjon og vårt overordnede mål er å legge til rette for morgendagens næringsliv og å skape arbeidsplasser.

LEDER: Gry Isabel Sannes er leder av ITSA-programmene og av inkubatoren i Validé. -Å gi bærekraftmålene forkjørsrett i forretningsutvikling er rette vei å gå. ITSA Growth gir innføring i bærekraftsstrategi, sier hun. (Foto: Hilde Garlid)

Dette sier tidligere deltakere:

«ITSA Growth har vært en fantastisk hjelp for AniPort, gjennom deres enorme nettverk fikk vi innhentet kapital fra erfarne og solide investorer. Validé tilbyr et kreativt og kompetent miljø med mange kunnskapsrike mennesker som har et unikt engasjement for gründere. Tusen takk til alle i Validé! Vi digger dere – »
Karoline Solheim, CEO i Aniport

«When growing a company in an extremely competitive industry, like the energy storage market, we have no time to loose. Therefore it was no doubt for Beyonder to attend ITSA Growth after we were introduced to the topics and the experienced partners in the program. We needed an arena where we could test and experiment “off the record” our busines concepts without having fear to fail and at the same time build relationship to potential new business partners. ITSA Growth is highly recommended by the Beyonder management team for all companies that aim for this opportunity.»
Bjarte Magnussen, CFO i BeyonderSøknadsfrist: 14. september 2020
Programstart:
14. oktober 2020

Hvem kan søke?
• Selskaper i tidlig vekst
• Selskaper registrert i Norge
• Selskaper som planlegger å hente kapital
• Team med dedikasjon til å vokse

Praktisk læring og veiledning
Vi tror sterkt på nettverksmøter, deling av erfaring og praktisk veiledning. Vi tar inn finansieringspartnere, bransjepartnere, akademiske partnere og nøkkelpersoner for veiledning, nettverk, tilbakemelding, foredrag og workshops.

Programinnhold og datoer
14.10 & 15.10: Mennesker, adferd, kultur

02.11 & 03.11: ESG – Bærekraft & Business

24.11 & 25.11: Finansiering og økonomi

15.11 & 16.11: Marked, salg & kunder

12.01 & 13.01: Strategier for vekst - Digital teknologi og analyser

02.02 & 03.02: Strategier for vekst - Investoruniverset

18.02: Salg og forhandlinger

25.02: Demo Day

Hvor?
Innovasjonspark Stavanger samt i lokaleren til våre samarbeidspartnere.

Program avgift:
28.000, - NOK pr. selskap.

Lær mer om programmene våre:
www.valide.no
www.itsaccelerator.com