Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Scientist Antorweep Bityoga

Er du forsker? Diskuter din idé med oss

Er du en forsker som har en nyskapende ide? Vi er lidenskapelige opptatt av innovasjon, og vi gleder oss til å diskutere dine ideer med deg.

Vårt team av dyktige forretningerutviklere og IP-ledere vil hjelpe deg med å evaluere potensiale i dine ideer og bistå i å realisere ideer til produkt eller tjenester. Ta kontakt med en av våre TTO-medarbeidere direkte, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no hvis du har en idé du ønsker å diskutere. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer Validés teknologioverføringskontor (TTO).

Vår 20 år lange historie og en fyldig portefølje viser at å kombinere teknologiovering, inkubasjon og investeringsfunksjon gir suksess.

I prosessen vil vi be deg om å fylle inn et «Disclosure of Innovation» form aka DOFI. Dette er et dokument som hjelper oss i å gjøre våre vurderinger, og vi setter pris på om du beskriver din ide i denne malen. Du finner DOFI-malen her.

Hva er teknologioverføring?

Validé er TTO for syv forskningsmiljø

Dette er de forskningsmiljøene som er partner med Validé TTO:

Universitetet i Stavanger (UiS)

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Norce

Nofima

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

• Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Modellen viser fordelingen av kommersialiseringer som Validé har hatt i ulike næringer

Innovasjonsprosessen

Enhver idé og innovasjon er forskjellig, men vi kan likevel følge den gjennom følgende prosess; fra identifisering til kommersiell suksess.


1. Presentasjon av idé
Dette er første steg; hvor du forteller oss om ideen din. Det kan være en uformell samtale først, og dersom du vil gå videre så fyller du ut et innovasjonsopplysningsskjema (DOFI) hvor du gir oss en mer detaljert beskrivelse samt tegninger, publikasjoner, bakgrunn, status osv. Da har vi har et godt utgangspunkt for å jobbe videre sammen.

2. Kartlegging

Vi kartlegger ideen og evaluerer:
• Enkelt patentsøk
• Vurderer problem, løsning og markedsbehov
• Markedssøk (web, interne databaser, erfaringer, osv.)
• Analyse av konkurransesituasjon og kommersielt potensial
• Teknisk modenhet («Technology readiness levels» TRL)

3. Kvalifisering

Hvis vi når dette stadiet har vi en innledende tro på ideen, og da fortsetter vi med:
• Forskning og utvikling-planlegging (FoU) og risikovurdering
• Ressursanalyse (forskningsgruppe, instrumentering, muligheter, ferdigheter osv)
• Budsjett og økonomiske muligheter
• Patentsøk
• Markedsmuligheter
• Velge et markedsmål
• Søke om patent, immatrielle rettigheter (IP)
• Oppsøke og diskutere med eventuelle industri- og næringslivspartnere
• Utvikle en kommersiell strategi

4. Proof-of-Concept

• Gjennomførbarhet
• Bygge prototype
• Oppdatere patentrettigheter (IP+ Freedom to Operate (FTO))
• Revidere forretningsplan
• Identifisere risiko

5. Kommersialisering

• Rekruttere team
• Gjennomføre en «minimum viable product» (MVP) samt oppdatere IP og «Freedom to Operate» (FTO)
• Markedsføring og salg
• Produksjon og distribusjon
• Lisensiering - til oppstart eller industri

6. Tid for en "high five" og tid for å feire

* Disse rubrikkene er obligatoriske