Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Lave 2

Validé guider deg på veien

Står du på terskelen til å starte et nytt, innovativt selvskap, eller vil du gå videre med et nytt selskap som spinner ut av et eksisterende? Vi vil at du skal lykkes.

Validé driver en av Norges ledende inkubatorer. Vi er rangert på topp i SIVA sitt inkubatorsystem, sammen med inkubatorene til VIS i Bergen og StartupLab i Oslo. Vi har mer enn 20 års erfaring med å utvikle ideer til kommersielle sukssbedrifter som gir nye løsninger og nye arbeidsplasser. Vi tar imot og evaluerer rundt 500 ideer i året, og inngår inkubasjonsavtale med rundt 50 selskap i året.

Til en hver tid har vi rundt 200 oppstartsbedrifter i vårt inkubatormiljø.

Validé investerer tid og kapital i selskapene vi jobber med, og vi har en investeringsstrategi for selskaper som er i tidlig fase. Vi har et bredt industri- og forskningsnettverk, samt tilgang til offentlig og privat kapital som vi bruker for å utvikle våre inkubatorbedrifter.

Å utvikle ny næring er krevende. Det forutsetter tilfang på gode ideer, kapital, kunnskap, stå på vilje, engasjement, nettverk, team, utholdenhet, timing og flaks. Validé AS er regionens største, eldste og beste innovasjonsselskap.

Navnet vårt er satt sammen av de to ordene: Value + Idé = Validé. Vi skal bidra til å skape verdier basert på gode ideer. Vi bidrar til ny næringsutvikling gjennom idekvalifisering, kompetanse, nettverk, verifisering, testing og investering. Vi bidrar direkte til 100-150 arbeidsplasser pr år i inkubatorbedriftene, og i tillegg arbeidsplasser i vekstfasen. Vi har levert et titalls gode exit’er og kan fortelle 30+ gode suksesshistorier.

Selskapene i inkubatoren henter inn stadig mer kapital. De senere årene jevnt over 100 millioner kroner årlig.

For en generell forespørsel; ta kontakt men en fra vårt inkubatorteam. Leder av Validé inkubator er Gry Isabel Sannes

Les også: Ni millioner Validé-kroner har vokst til 110 millioner

Les også: Et lite stykke norsk industrihistorie

Les også: Jeg har en forretningsidé - hva nå?

* Disse rubrikkene er obligatoriske

Hva er en inkubator?

Inkubasjon er en metode hvor entreprenører med lovende ideer og oppstartsselskap blir tilknyttet et etablert og strukturert miljø for å oppnå sitt potensiale.

Internasjonalt er det et betydelig fokus og satsing på å bygge nytt næringsliv gjennom inkubasjon, spesielt i USA og Storbritannia. Mindre land som Israel, Finland og Sverige har klart å posisjonere seg som ledende nasjoner i verden i noen nisjer gjennom inkubasjonsaktiviteter.

Forskning viser at 87% av inkubatorselskapene overlever.

Hvorfor skal du og din bedrift være en del av en inkubator?


Nettverk
Inkubatoren har et stort og kompetansetungt nettverk av erfarne folk fra ulike deler av næringslivet. Nettverket vårt er entusiastiske samarbeidspartnere som bidrar til å utvikle entreprenørenes ideer og forretningspotensiale. Vi samarbeider også tett med innovasjons- og forskningsinstitusjonene og de andre oppstartsmiljøene i regionen. Vi har god kontakt med investorer og finansielle miljøer som kommer gründerne våre til nytte. Vi har også knyttet til oss ledende, faglige ressurspersoner på relevante felt.

Veiledning

Vi jobber tett med Validé-miljøene i Haugesund, Jæren og Dalane, og vi har utviklet gode verktøy og metoder for å sikre god forretningsutvikling. Vi bistår med å utvikle forretningsplaner og strategi, markedsvurderinger, konkurranseanalyser, internasjonalisering, salg og markedsføring. Vi har god oversikt over offentlige støtteordninger, og vi veileder oppstartselskaper med å skrive søknader.

Finansiering

Vi investerer i de beste ideene og selskapene. Vi involverer oss med både kapital og kompetanse. Vi tar ofte verv i selskapenes styrer, og på den måten er vi «i samme båt» som gründeren. Vi arbeider også med å skaffe ytterligere finansiering til prosjektene, både fra ulike fond og fra private investorer.

Se mer informasjon: Inkubator

Hvordan jobber vi med gründere?

Slik blir du en inkubatorbedrift, steg for steg


Diskusjon om ideen din
Gründere og bedrifter tar ofte kontakt, vi tar et uformelt og innledende møte for å lytte til forretningsideen og gjøre første evaluering. Vi behandler alle ideer konfidensielt inntil annet er avtalt.

Vi fokuserer på følgende fagområder:
- Energi/fornybar
- Helseteknologi og helse
- IKT/teknologi
- Mat/Landbruk
- Annet

Kvalifisering
Dersom vi blir enige om å gå videre, utvikler vi en forenklet forretningsplan sammen. Vi arrangerer noen ganger en «syretest» der et ekspertpanel vurderer idéen din.

Opptak
Før vi skriver en inkubasjonsavtale skal vi være enige om en prinsippavtale som sier hva Validé skal bidra med, og hva vi skal ha igjen i form av eierandel i selskapet. Vi har en målsetting om 10 % eierskap i selskapene vi involverer oss i.

Investering/avtaleverk
Dersom idéen får tommel opp formaliseres oppdragsavtale, investerings- og aksjonæravtale.

I inkubatoren
Nå starter arbeidet! Basert på avtalen om bidrag settes det opp milepælsplan for utviklingsprosjektet. Denne følges opp og er grunnlaget for samarbeidet. Normalt varer inkubatorperioden rundt 2-3 år.

Exit
Validé selger seg ut trinnvis når ekstern kapital kommer inn. Utgangspunktet er at inkubatoren skal være på eiersiden så lenge den har noe å bidra med. Inkubatoren skal selge til markedspris, og intensjonen er å investere eventuell gevinst i nye prosjekter.

Hva forventes av deg som gründer?

Hva kreves for å bli akseptert i inkubatoren?


Innovasjon

For å bli tatt inn i inkubatoren må ideen være innovativ. Det betyr at det enten er et nytt produkt, et nytt marked, en ny produksjonsmetode, nye materialer eller en ny organisering.


Vekstpotensiale

Forretningsidéen må ha betydelig vekstpotensial nasjonalt eller internasjonalt.


Kompetanse og evne til å gjennomføre

Validé tilbyr hjelp slik at forretningsidéen raskere kan bli mer lønnsom. Det er likevel eieren av ideen, et team eller et selskap, som må være drivkraften.


Finansiere

Du må ha muligheten til å bidra med noen av finansieringen.

Er ideen din unik? Sjekk patentstyret

Få fart på forretningen din, med ITSA

Har du allerede startet et selskap men ønsker å få fart på virksomheten din?

ITSA er et 12 ukers intensivt program designet for å få oppstartselskap til å akselerere. I ITSA-felleskapet møter du andre entreprenører, selskaper, investorer, mentorer, industripartnere - alle deltar for å speede opp nye forretningsideer.

På slutten av programmet har vi en ITSA-konkurransedag hvor ideen og forretningsplanene dine presenteres for en sal av investorer, familie, venner og en jury. Vinneren av ITSA-programmet blir tilbudt investering fra Validé. Vinneren vil også være kandidat til investering fra fondet Validé Invest I som har en minimumsinvestering på 1 million kroner.

Vil du lære mer?

Se: itsaccelerator.com
Følg: ITSA på Facebook og Instagram: @itsaccelerator

Vårt oppdrag er å gi oppstartsselskap de rette businessverktøyene og kjennskap til økosystemet som kan bidra til at forretningsideen din blomstrer.

• Programmet er fullpakket med forelesninger, workshops og gjesteforelesninger som gir et trygt og faglig fundament for å kunne vokse.
• Vi har et sterkt team av mentorer og ambassadører som åpner opp sine kunde- og investeringskontakter for deg.
• Vi er ledet av Validé. Det betyr at vi har over 20 års erfaring i å utvikle nye virksomheter.
• ITSA startet i januar 2016, og siden den tid har vi fullført to programmer årlig.
• Vi bidrar til at du får tilgang til digitale verktøypakker. Vi samarbeider med teknologi, programvare og servicefirmaer for å gi deg verktøyene du trenger for å lykkes.
• Du lærer å pitche. Alle deltakerne må pitche ideene sine - for investorer, til partnere, til kunder - og til og med din mor. Du vil bryte gjennom alle barrierer og ha en fem minutters pitch du kan bruke til enhver anledning.
• Koble til + lære. Vi gir deg workshops med viktige partnere, tar inn dyktige foredragsholdere som gir nyttig innsikt, og vi kobler deg til vårt nettverk av mentorer, oppstartselskap og andre nyttige miljø.
• MVP-utvikling og testing. Hvordan får du tilbakemelding fra potensielle kunder? Test kundene. Test markedet. Få tilbakemelding.

ITSA Growth tar deg til neste nivå

ITSA Connect Growth er et fire måneders treningsprogram for dedikerte vekstbedrifter i tidlig fase. Programmet er designet for å gi bedrifter i tidlig vekst forretningsutviklingsverktøy som nettverk, investorkontakter og kompetanse for å vokse.

ITSA Connect Growth er utviklet og tilrettelagt av Validé i samarbeid med våre partnere.

Neste program starter: 14. oktober 2020.
Påmeldingsfrist: 14. september 2020.

Hvem kan søke?

• Bedrifter med tidlig vekst
• Dedikerte team
• Bedrifter med en klar intensjon om å vokse
• Selskaper som er klar for kapitalvekst de neste 6 - 18 månedene
• Har et klart produkt / tjeneste
• Bedrifter med et marked og noe salg
• Selskap som er lokalisert i Norge
• Bedriften med løsninger innen helse, energi eller smart teknologi
• Minimum to av FNs bærekraftsmål må være en del av selskapets strategi.


Relaterte artikler