Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Passion

Hvordan og hvorfor vi involverer oss

Vårt engasjement er å støtte team som utvikler nye ideer og løsninger for samfunnet vårt.

Hver dag møter vi og snakker med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en ny løsning med noen fra teamet vårt. Det kan være en løsning på et problem de opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være en utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være svar, løsninger eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra et forskningsmiljø.

Vi er de heldige supporterne.

Vi involverer oss for at du skal kunne realisere forretningsideene dine. Vi bruker vårt nettverk, kompetanse og kapital for at teamet ditt skal lykkes. Vår kompetanse er å finne verdi i ideer, og vi bistår forskere og gründere slik at de kan lykkes med samfunnsnyttig næringsutvikling.


Vårt mandat - hvorfor gjør vi dette?

Universitetet i Stavanger og de andre forskningsinstitusjonene som Validé samarbeider med, er forpliktet til å overføre nyskapende teknologi til næringsliv og samfunn. Vårt felles mål er å lykkes i markedet, til beste for samfunnet.

For oss handler alt om innovasjon, og det finnes ikke én fasit på hvordan man best lykkes med kommersialisering. Derfor er vi et engasjert team som alle bidrar til at ferske gründere ser muligheten til å realisere sine ideer og løsninger.

Hvordan løser vi dette?


Validé har fem ulike verktøy til å bidra i innovasjonsprosesser og selskapsutvikling.


Teknisk overføringskontor (TT0)

Målet med Validé TTO er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som kommer fra akademisk forskning (FoU). Det kan være ideer, produkt eller løsninger som utvikles til en ny selvstendig virksomhet, eller som kan brukes av andre aktører i samfunnet. Vår prosess involverer alle stadier av innovasjonsløpet fra identifisering av innovative ideer til lisensiering eller oppstart av selskap, gjennom sikring av immaterielle rettigheter (IPR), innovasjonsledelse og forretningsutvikling.

Validé TTOs hovedoppgave er å redusere gapet mellom vitenskap og industri ved å bygge en solid og bærekraftig bro mellom oppfinnere og industripartnere.

Validé er TTO-partner for syv forskningsinstitutter.

Les mer

Inkubator

Hvert år inviterer vi rundt 50 selskaper til å inngå inkubatorkontrakt og bli en del av inkubatormiljøet vårt. Inkubasjon er en metode hvor lovende entreprenørideer og oppstartsselskaper knyttes til et etablert og strukturert miljø for bedre å kunne oppnå sitt potensiale.

Forskning har vist at 87% av alle inkubatorselskapene overlever.

Nettverk, kompetanse og kapital er de viktigste ressursene i inkubatoren. Bedrifter som inngår inkubatoravtale kan benytte seg av vår kompetanse og nettverk, vanligvis i 2-3 år. Våre satsingsområder for selskaper til inkubatoren er:

• Energi
• Helse/velferdsteknologi
• ... og det vi kaller passion

Vi ser også etter selskaper som har innovative forretningsideer innen:

• IT/teknologi
• mat/landbruk, havkultur
• kunst/kultur og kommunikasjon

Les mer

Akselerator

For å øke farten i oppstart- og gründermiljøet, og bidra til at flere lykkes i et tøft marked, har vi etablert akseleratoren ITSA. I et 12 ukers intensivt forretningsutviklingsprogram gir vi de ferske selskapene ferdigheter og metoder for at de skal kunne trimme forretningsmodellen sin, nå et marked og finne investorer.

ITSA sitt oppdrag er å gi oppstartselskap som er i tidlig fase verktøyene, økosystemet, støtte og presentasjonsferdigheter som øker sjansen for å realisere ideene. I ITSA går drømmer i oppfyllelse

Les mer

Investering tidlig fase

Hvert år investerer Validé i selskaper som er innovative og har vekstpotensial. Vi har totalt 200 selskaper i vår portefølje (2018) og Validé AS har investert i 80 av disse selskapene (2018).

Validé Invest 1 AS er navnet på vårt presåkornfond på 30 millioner kroner. Det ble opprettet i 2016. Vi gjør investeringer fra dette fondet i to til fire selskaper årlig, og totalt er det syv selskap som har fått investering fra Validé Invest 1 AS.

Offentlige aktører, nasjonalt og regionalt, bidrar også til selskaper i tidlig fase via offentlige finansieringsprogram.

Les mer

Klynger

Vi søker alltid etter selskap som ønsker å innovere sammen med andre. Validé er vert for tre klynger, og vi er partner i tre andre. Norwegian Smart Care Cluster huser 119 selskaper og 45 kommuner. I Norwegian Tunnel Safety Cluster finner vi 100 selskaper som arbeider hver dag med innovasjoner som forbedrer tunnelsikkerhet. I 2018 fikk Rogaland sin første energiklynge i Norwegian Energy Solutions (NES), som per i dag har 50 medlemsbedrifter fra de helt store og internasjonale selskapene til startups.

Validé er partner i Nordic Edge Smart City Cluster, i Stiim Aqua Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Les mer

Kompetansemegling

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI sin oppgave er å få etablert næringsliv/oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

Les mer

50

selskap
som årlig inngår inkubatoravtale

87%

inkubatorselskap
overlever

2-3

år
i inkubatoren