Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Passion

Hvordan og hvorfor vi involverer oss

Vårt engasjement er å støtte team som utvikler nye ideer og løsninger for samfunnet vårt.

Hver dag møter vi og snakker med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en ny løsning med oss. Det kan være en løsning på et problem de opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være en utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være løsninger eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra et forskningsmiljø.

Vi er de heldige supporterne.

Vi involverer oss for at du skal kunne realisere forretningsideene dine. Vi bruker vårt nettverk, kompetanse og kapital for at teamet ditt skal lykkes. Vår kompetanse er å finne verdi i ideer, og vi bistår forskere og gründere slik at de kan lykkes med samfunnsnyttig næringsutvikling.


Vårt mandat - hvorfor gjør vi dette?

Universitetet i Stavanger og de andre forskningsinstitusjonene som Validé samarbeider med, er forpliktet til å overføre nyskapende teknologi til næringsliv og samfunn. Vårt felles mål er å lykkes i markedet, til beste for samfunnet.

For oss handler alt om innovasjon, og det finnes ikke én fasit på hvordan man best lykkes med kommersialisering. Derfor er vi et engasjert team som alle bidrar til at ferske gründere ser muligheten til å realisere sine ideer og løsninger.

Hvordan løser vi dette?


Validé har fem ulike verktøy til å bidra i innovasjonsprosesser og selskapsutvikling.


Teknologi overføringskontor (TTO)

Målet med Validé TTO er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som kommer fra forskning (FoU). Det kan være ideer, produkt eller løsninger som utvikles til en ny selvstendig virksomhet, eller som kan brukes av andre aktører i samfunnet. Vår prosess involverer alle stadier av innovasjonsløpet fra identifisering av innovative ideer til lisensiering eller oppstart av selskap, gjennom sikring av immaterielle rettigheter (IPR), innovasjonsledelse og forretningsutvikling.

Validé TTOs hovedoppgave er å redusere gapet mellom vitenskap og industri ved å bygge en solid og bærekraftig bro mellom oppfinnere og industripartnere.

Validé er TTO-partner for seks forskningsinstitutter, og prosjektpartner med to andre.

Les mer

Inkubator

Hvert år inviterer vi rundt 50 selskaper til å inngå inkubatorkontrakt og bli en del av inkubatormiljøet vårt. Inkubasjon er en metode hvor lovende entreprenørideer og oppstartselskaper knyttes til et etablert og strukturert miljø for bedre å kunne oppnå sitt potensiale.

Forskning har vist at 87% av alle inkubatorselskapene overlever.

Nettverk, kompetanse og kapital er de viktigste ressursene i inkubatoren. Bedrifter som inngår inkubatoravtale kan benytte seg av vår kompetanse og nettverk, vanligvis i 2-3 år. Våre satsingsområder for selskaper til inkubatoren er:

• Energi
• Helse
• Digitalisering/smart tech

Vi ser også etter selskaper som har innovative forretningsideer innen:

• mat, landbruk, hav
• kunst/kultur og kommunikasjon

Les mer

Akseleratoren ITSA

For å øke farten i oppstart- og gründermiljøet, og bidra til at flere lykkes i et tøft marked, har vi etablert akseleratorprogram ITSA Start og ITSA Growth, og vi er bidragsytere og partnere til Sparebank 1 SR-bank sitt GründerAcademy.
ITSA Start: fem ukers intensivt forretningsutviklingsprogram hvor vi gir ferske selskapene basisferdigheter og metoder for at de skal kunne trimme forretningsmodellen sin og ha muligheter i et marked.
ITSA Growth: 4 måneders vekstprogram for modne selskaper som har en bevist teknologi, har et marked og kunder og søker vekst nasjonalt og internasjonalt.

Akseleratoren ITSA sitt oppdrag er å gi oppstartselskap som er i tidlig fase verktøyene, økosystemet, støtte og presentasjonsferdigheter som øker sjansen for å realisere ideene. I ITSA går drømmer i oppfyllelse.

Les mer

Investering tidlig fase

Hvert år investerer Validé i selskaper som er innovative og har vekstpotensial. Validé AS har investeringer i 72 selskaper (2020).

Validé Invest I AS er navnet på vårt presåkornfond på 30 millioner kroner. Det ble opprettet i 2016. Totalt er det 11 selskap som har fått investering fra Validé Invest I AS.

Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020 i samarbeid med disse aktørene: Lyse, TDVeen, DSD, Adiungo, Nysnø Klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond.

Les mer: Sterke aktører går inn i fond for ferske selskap
Les mer:
Nysnø går inn i presåkornfondet Validé Invest II

Offentlige aktører, nasjonalt og regionalt, bidrar også til selskaper i tidlig fase via offentlige finansieringsprogram.

Les mer

Klynger

Vi søker alltid etter selskap som ønsker å innovere sammen med andre. Validé er vert for én klynge; helseklyngen, og vi er partner i fem andre.
Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster huser over 200 selskaper og 50 kommuner. I november 2019 kvalifiserte klyngen seg til ArenaPro-status fra Innovasjon Norge og SIVA. Det betyr 30 MNOK og fem nye år som næringsklynge.

Validé er partner med: Tunnelklyngen Vital infrastuktur arena (VIA) (ArenaPro-status fra nov.2019). I 2018 fikk Rogaland den første energiklyngen ved etableringen av Norwegian Energy Solutions (NES). SmartCityklyngen Nordic Edge Smart City Cluster, aqvaklyngen Stiim Aqua Cluster og vindenergiklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster.

Les mer

Kompetansemegling

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI sin oppgave er å få etablert næringsliv/oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

Les mer

50

selskap
som årlig inngår inkubatoravtale

87%

inkubatorselskap
overlever

2-3

år
i inkubatoren