Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Inkubator I8

Validé driver en av Norges ledende inkubatorer

Validé har mer enn 25 års erfaring i å utvikle bedrifter fra idé til kommersiell suksess. Vi evaluerer rundt 500 ideer hvert år, og tar årlig opp ca 50 nye bedrifter i inkubatoren.

Validé investerer tid og penger i selskapene vi jobber med, og vi har en investeringsstrategi for selskaper i tidlig fase. Vi har et mangfoldig industri- og forskningsnettverk, samt tilgang til offentlig og privat kapital som vi bruker aktivt i utviklingen av inkubatorbedriftene våre.

Validé AS er en av de eldste og mest anerkjente inkubatorene i Norge. Validé er ranket blant topp 3 innovasjonsmiljø av SIVA i 2018, 2019 og 2020, sammen med BTO i Bergen og StartupLab i Oslo.

Vi bygger opp sterke inkubasjonsmiljø rundt følgende forretningsområder:
• Energi
• Helse og omsorgsteknologi
• IT/Tech
• Mat og natur
• Kunst, design og kommunikasjon

Inkubatoren holder til i Innovasjonspark Stavanger, Ullandhaug, i nærmiljøet til universitetets campus og sterke fagmiljø innen forskning og energi, samt statlige virksomheter som Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens kartverk.
Vi har også inkubatormiljø i Validé Haugesundregionen, Validé Jæren (Bryne) og Validé Dalane (Egersund)

Innovasjonspark Stavanger, hovedbygg i2

Vi tilbyr et dynamisk oppstartsmiljø med kontorfasiliteter, samarbeid mellom inkubatorbedrifter, inkubatortjenester, kompetansenettverk, faglige arrangementer og en sosial arena.

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt med en av våre forretningsutviklere i inkubatoren.

Velkommen til Validé - våre tjenester

Som inkubatorselskap er det flere nyttige ting som er greit å vite om hva vi tilbyr:

Inkubatoren, rådgiverne og kontorlokalene
Som inkubatorbedrift har du tilgang til alle rådgiverne i Validé.

Mer om teamet vårt finner du her: Team Validé

Hovedkontoret til Validé er i Innovasjonspark Stavanger. Vi har også inkubator hos Validé Haugesundregionen, Validé Jæren og Validé Dalane.

Innovasjonspark Stavanger tilbyr et variert sett av kontorlokaler eller drop-in-plass til gunstige priser for inkubatorbedriftene. Kontaktperson: Trygg Bugge tb@ipark.no

Trenger du intensive forretningsutviklingsprogram som gjør det bedre rustet til å møte dine framtidige investorer: Da er akseleratoren ITSA noe for deg: http://www.itsaccelerator.com

Slik holder vi kontakten
Vi oppfordrer deg til å orientere deg om Validé via vår nettsider www.valide.no og ITSAcceleator.com

Her legger vi ut nyheter, praktisk informasjon, oppdatert kontaktinformasjon til hele organisasjonen og lenker til nyttige sider.
Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn
På Instagram heter vi: Valideinnovasjon

Faste arrangementer
I
nkubatorbedrifter får invitasjoner til arrangement som blir gjort kjent i kalenderen på web-sidene til Validé og Innovasjonspark Stavanger.

INKUBATORLUNSJ: Inkubatorbedrifter og deres nettverk møtes til inspirasjon og diskusjon. Karin Berentsen i selskapet ARCT er blant dem som har bidratt til den faglige kvaliteten på lunsjen. (Foto: Hilde Garlid)

Dette bør du få med deg

Inkubatorlunsj
Samlinger med inkubatorbedrifter og deres nettverk til inspirasjon og diskusjon.

Eat, Think & Innovate
I
nnovasjonspark Stavanger og Validé sin månedlige temalunsj tilfører kunnskap, næring og nettverk.

Validé-dagen
En lunsj med månedlige mellomrom der vi inviterer hele vårt nettverk for å bli kjent og presentere siste nytt innen innovasjon og entreprenørskap. God mat, høy energi, spenstige presentasjoner, nyttig informasjon og effektiv nettverksbygging.

Fin frokost – bli kjent med naboen din
Første onsdag hver måned inviterer Validé og Innovasjonspark Stavanger til en halvtime med fin frokost på Hemsen i Måltidets Hus. To-tre bedrifter presenterer seg selv, svært kort.

Kunnskaps_tørst
Lurer du på hva det forskes på på UiS? Vi inviterer en forsker til å ha en populærvitenskapelig presentasjon av egen forskning. Vi samles på campushotellet Ydalir. Fin avslutning på en arbeidsdag.

Matløypa
Matløypa er det siste arrangementet under Forskningsdagene i slutten av september. Her viser Måltidets hus seg frem. Det er rundt 350 gjester innom i løpet av dagen, og arrangement er et felles for hele campus Ullandhaug-miljøet.

Fordelsavtaler
Til sammen har Validé og Innovasjonspark Stavanger framforhandlet gode fordelsavtaler med rabatter eller gratis timer med rådgivning. Noe gjelder bare for inkubatorbedrifter, andre gjelder kun for leietakere. For inkubatorbedriftene har du fordeler hos designbyrå, advokatkontor, markedsanalyser, hotell mm. Det er ulike tilbud: gratis seminar, 2-5 timer gratis rådgivning eller rabatter opptil 20 %

Du finner mere informasjon om hver bidragsyter til fordelsavtalene på denne siden.

Student Task Force for inkubatorselskap

STUDENTER I ARBEID: Izaskun Muruzábal, forretningsutvikler i Validé, ønsker kontakt med studenter som vil jobbe for en startup. (Foto: Hilde Garlid)

Validé og UiS samarbeider om at studenter får jobb inntil 50 timer i en inkubatorbedrift. Det gir studentene nyttig erfaring fra oppstartsbransjen, og inkubatorselskapene får gratis assistanse. Ofte dobles staben i denne perioden!

Lyst å vite mer om hvordan du kan få en deltidsjobb som student? Les om Student Task Force

Fordelsavtaler for inkubatorselskap

Validé arbeider kontinuerlig med å forhandle fordelsavtaler som gir inkubatorbedrifter gratis og / eller nedsatt pris på veiledning og råd fra Validé sine partnere. Her finner du en oversikt:

Creator Makerspace er
et attraktivt sted og et fysisk veksted hvor oppfinnere og kreative personer kan få hjelp utvikle sine ideer til virkelighet. Creator Makerspace kobler lokale gründere med lokale bedrifter for å finne felles muligheter. Gründere kan blant annet teste ny teknologi, møte andre partnere i regionen, bygge nettverk med industri, lage prototyper for industrien, og skape bedrifter.


Gratis tilbud:

Hjelp til å utvikle prototyper og første versjon av produktet + Tilgang til kurs og arrangementer på Creator + Tilgang tilmøterom gjennom Validé.

Evne Markedsanalyse tilbyr tjenester til gründere i Rogaland som har behov for struktur i sitt markedsanalysearbeid. Evnes visjon er at små og mellomstore bedrifter må få tilgang til markedsinformasjon tilpasset deres behov. Evne jobber med sine kunder slik at de selv får den nødvendige kunnskapen til å finne bærekraftige forretningsmodeller.


Gratis tilbud:

To timers assistanse: Kartlegging av behovene til det enkelte selskap, skissere viktige utfordringer for nye arbeidsområde og bidra med konkrete og individuelle råd.

Inventas er et designbyrå som tilbyr designtjenester innenfor innovasjon, produktdesign, service design og produktutvikling og simulering. Hos Inventas møter du designere og produktutviklere med «Design thinking» i blodet, og med bakgrunn fra industriell design og engineering.

Gratis tilbud:

Fem timers assistanse i design: veiledning i design for oppstart + direkte arbeid for selskapet innen blant annet visualisering av ideer, kartlegging av designbehov og produksjonsråd.

Kluge og Håmsø har kompetanse og lang erfaring med å hjelpe entreprenører. Vi vet at den spesielle startfasen er tøff. Inntektene er ennå ikke på plass, og man må klare å nå kritisk viktige mål med begrensede midler. Samtidig er behovet for profesjonelle råd svært viktig. Rettigheter skal sikres, det skal inngås avtaler, selskapet skal etableres og nøkkelpersoner skal inn i teamet. Det er mye å huske på samtidig som utviklingen av produkt og teknologi krever full fokus.

Gratis tilbud:

Seminar på sentrale IP juridiske strategier + Oppfølging etter seminar.

Rabattert tilbud:

Mulighet for ekstra assistanse på gunstige vilkår, inkludert Kluges digitale klientportal. Kluges tilbud gjelder kun for utvalgte inkubatorbedrifter.

Scandic er den største hotellkjeden i Norden, med nesten 230 hoteller i syv land. Fra små møter til store konferanser har Scandic fasiliteter, kompetanse og service som trengs for et vellykket arrangement.

Rabattert tilbud: Rabatt for inntil 20 rom: 10% i Norge; 6% i Danmark; 5% i Tyskland, Sverige, Belgia, Polen og Finland.

Skarpsinn er et kommunikasjons- og innovasjonsbyrå som bidrar med langsiktig merkevarestrategi, markedsførings- og innovasjonsprosesser. Skarpsinn har folk som er strateger, designere, tekstforfattere og webutviklere.

Gratis tilbud: 5 timers veiledning samt 2-siders analyse med konkrete råd om markedskommunikasjon.

Kjell Haver Regnskapsservice ble etablert i 1975 og er i dag en av Rogalands ledende regnskapskontorer. Selskapet har over 30 ansatte og tilbyr tjenester for tradisjonell regnskaps- og lønnservice, samt finansiell rådgivning i regnskap- og skatteforhold. Vi utfører oppdrag både hos klienten og/eller i våre egne lokaler, avhengig av hva kunden trenger eller ønsker. Vi kan håndtere hele eller deler av regnskaps- og rapporteringsarbeidet for kunden.

Gratis tilbud: Inntil 3 timer assistanse og veiledning til å kartlegge behov, skissere viktige utfordringer og sikre kontroll over den økonomiske situasjonen.

Deloitte har med jevnlige mellomrom en kontordag i Innovasjonspark Stavanger. Deloitte er et markedsledende selskap som tilbyr revisjon, advokatvirksomhet, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Deloitte arbeider for å hjelpe kundene med å realisere sine ambisjoner, å gjøre en positiv forskjell i samfunnet og få det beste potensialet til sine egne ansatte.

Embla Software Innovation utvikler egen software. Det er flere bedrifter i Innovasjonsparken som allerede benytter Embla sitt «Extended Office»: dine programutviklere i vårt kontor. I dag er det 60 personer på Embla sitt kontor i Colombo, Sri Lanka og alle jobber sammen med norske firma som utvikler egen programvare.
Embla har en nordmann som bor og er gift i oppdragslandet. Han kjenner kulturen og kan fungere som «oversetter» både faglig, sosialt og kulturelt. Dette gjenspeiles og i at Embla vant en pris på Sri Lanka i 2018 som beste bedrift i landet på distribuerte team over landegrenser, tidssoner og kulturer.

Tilbud: To ganger i året inviterer Embla til gratis en eller to dagers work-shop i Innovasjonspark Stavanger. Målet er å kartlegge behovet hos den enkelte bedrift, skissere viktige utfordringer innenfor programutvikling og bidra mest mulig med konkrete råd. I tillegg inviterer Embla til kontordag med gratis individuelle konsultasjoner når de er i Norge, rundt fire ganger pr år.

Innovasjonspark Stavanger. Inkubatorselskap får rabatt på leie av kontorlokaler i Innovasjonspark Stavanger. Som leietaker er det en rekke fasiliteter du kan bruke. Mer informasjon om fordelene her:

Ta kontakt med Trygg Bugge: tb@ipark.no hvis du ser etter nytt kontor eller en arbeidsplass; permanent eller midlertidig.