Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Penger2

Validé investerer i selskap i tidlig fase

Validé vurderer årlig rundt 500 ideer, og vi inngår inkubatoravtale med ca 50 selskap årlig. Et utvalg av disse igjen, investerer Validé AS i.

Validé AS har investeringsstrategier for utvalgte selskaper i porteføljen.

Validé Invest I er vårt første presåkornfond (2016).
Fondet har investert i 11 utvalgte selskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje.
Det gjenstår kun følgeinvesteringer i dette fondet.

Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020. med disse aktørene: Validé AS, Lyse, TDVeen, DSD, Adiungo, Nysnø Klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond.

Valide AS
Det finnes ulike investeringsprogrammer innenfor Validé sitt økosystem. Alle er egenkapitalbaserte og leveres i form av direkte investeringer eller konvertible lån. Investeringer er tilgjengelig for Validé sine inkubatorselskap, og investeringsbeløpet varierer fra 50.000 NOK til 1.000.000 NOK. Det kan følges opp med ekstra investeringer før inkubasjonsperioden er avsluttet. Målet er å sikre riktig egenkapital til et utvalg av selskaper, hjelpe dem med å oppnå kritiske milepæler, oppskalere og profesjonalisere drift og ledelse.

Validé Invest I
Validé Invest I er et presåkornfond på 30 millioner kroner, opprettet i 2016.

Fondet er designet for å gi selskaper i en oppstartsfase både kompetanse og kapital slik at de kan gjøre prosjektene attraktive for andre typer investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, engleinvestering, osv. Det langsiktige målet er at presåkorn-porteføljen også gir Validé en positiv avkastning på investeringene.

Investorer i fond I er, foruten matchingkapital fra presåkornordningen Innovasjon Norge/Investinor: Validé, Validé Haugesundregionen, Sparebank 1 SR-bank, Stavanger kommune, Rogaland kunnskapsinvest (Smedvig, Hatteland, SIVA, Rogaland fylkeskommune og Validé)

11 selskap fra Validé AS sin portefølje har fått finansiering gjennom Validé Invest I.
De 11 selskapene er:
Foodback AS, Qwave AS, Terp AS, PaleBlue AS, Alginor ASA, Exedra AS, Ecofiber Recycling AS, SmartCrowding AS, Centraflow AS, Aniport AS og Saferock AS.

Les mer: Her er våre 11 rockestjerner

Erfaringen vår så langt med Validé Invest I er at 1 krone investert av presåkornfondet, bidrar til ytterligere 25 kroner fra annen kapital. Slik bidrar vi til å få fart på innovasjoner og forretningsutvikling.

Validé Invest II
Validé Invest II er et presåkornfond opprettet 1. juli 2020. Sterke aktører er med Validé AS i dette fondet; som Lyse, TDVeen, DSD, Adiungo, Nysnø Klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond.

To selskap fra Validé Haugesundregionen AS og Validé AS sin portefølje har så langt fått finansiering gjennom Validé Invest II: Sky of Norway AS, Factiverse AS.

Les mer: Sterke aktører går inn i fond for ferske selskap
Les mer:
Nysnø går inn i presåkornfondet Validé Invest II

Styret i Validé Invest II - alle

STYRET I VALIDÉ INVEST II: Styreleder Anne Cathrin Østebø, CEO Validé. Styremedlemmer er: Synnøve Stubø Engeskaug, Nordic Energy Transition Lead, Shell, Eirik Bøvre Monsen, konserndirektør økonomi og finans, Lyse, Kjartan Melberg, CIO DSD investering, Guro Skjæveland, Nysnø klimainvesteringer og Trygve Nilssen, partner i advokatfirma Schjødt.


Spørsmål knyttet til Validé sine investeringsprogram kan rettes investeringsdirektør Johannes Løyning eller til CEO Anne Cathrin Østebø.

Les også: Ni millioner Validé-kroner har vokst til 110 millioner

72

selskap
investering fra Validé AS

11

selskap
investering fra Validé Invest I AS

31,5

millioner
kapital i Validé Invest II

Her er våre 11 rockestjerner

11 rockestjerner Valide Invest I

De 11 selskapene regner vi som «up and coming». Vi tror på at deres løsninger har verdi for samfunnet og for kloden. Vi tror at deres produkter og tjenester lar seg skalere og at teamene jobber knallhardt for å nå sine ambisiøse mål.

De 11 løser et bredt spekter av utfordringer, og har til felles at de har fått investering fra Validé Invest I; et presåkornfond som ble etablert i 2016 med 30 mill i potten.

Fondet investerer i selskapenes tidligste fase. Det sier seg selv at risikoen er høy når flere bare er i testfasen eller ferskinger i et tøft marked. Den gledelige nyheten etter fire års fondsdrift er at 1 kroner fra fondet har bidratt til 25 andre kroner fra annen offentlig eller privat kapital. Det viser et vekstpotensial som vi første-investorer bare kan applaudere og heie fram.

Det gjenstår kun følgeinvesteringer i fond I. Derfor har vi etablert et Validé Invest II med solide og kompetente partnere som Lyse, DSD, TDVeen, Adiungo, Nysnø klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond. Vi ønsker å gjenta suksessen; ca 30 millioner til ca 10 nye investeringer i framtidens løsninger.

«The first believers»
Gründerteam som Validé investerer i, kaller oss ofte for «the first believers». Ikke uten grunn. I startfasen tærer gründere ofte smertefullt på egenkapital, og få, om ingen, er villig til å gi dem noe mer enn en klapp på skulderen, en tommel opp og et lykke til.

Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial, tilsette kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene. Verken gründerne eller oss kan fikse alt alene, men alle store ting starter i det små.

Godt å tenke på at både Equinor og Facebook en gang har vært oppstartsselskaper.

Hvilke problemer løser de?
Så, hva får du får 30 millioner kroner i dag? Vi kan jo sammenligne det med 3 meter E18 motorvei (0,5 mill pr meter), eller du kan kjøpe den dyreste hytten som har vært annonsert på Finn (30,7 millioner), hotellkunst på Stordalens Villa København (30 mill) eller et presåkornfond med 11 innovative selskaper i porteføljen.

La oss presentere våre 11 stjerner

Foodback logo

Foodback AS: Selskapets digitale nyvinning sørger for at restauranter, kantiner og hoteller får tilbakemeldinger på service og mat mens opplevelsene er ferske, og dermed svært verdifulle. Gjester og kunder svare på noen få men ulike, spørsmål, og summen av disse blir til en uvurderlig stor og viktig base av synspunkt som igjen brukes til å forbedre kundeopplevelsen.

qwave logo.rett

Qwave AS: Utvikler nedhullsteknologi for oljebransjen. Det er trendy å bruke kunnskap og teknologi fra oljeindustriens verden inn i helseinnovasjoner, men gründer Hans Petter Eng har funnet sin unike løsning ved å gå motsatt vei. Reservoaringeniøren bruker lydbølger, som sjokkbølger, som beveger seg gjennom væske. Pulsen treffer veggen i tunnelen og formasjonene brytes gradvis og innenfor et kontrollert område. Det samme prinsippet brukes på nyrestein. For å unngå inngrep, bruker man lydbølger for å knuse steinen.

Terp logo liten

Terp AS: Utvikler a-bokteknologi som avdekker, bokstavelig talt, hvor du har sovet i timen. AI finner studentenes kunnskapshull, og henter fram det rette undervisningsmateriellet for å tette hullene. Markedet er universelt, og Terp har foreløpig funnet forretningsmessig fotfeste for løsningen sin på Filippinene, blant maritime universitetsstudenter.

PaleBlue logo liten

PaleBlue AS: Simulerer store, industrielle operasjoner for å trene ansatte eller teste operasjoner. De rigger industrimiljøet digitalt i VR, AR teknologi og/eller 3D simulering, slik at kostbare og krevende arbeidsoperasjoner kan trenes på i trygge omgivelser.

Exedra logo liten

Exedra AS: Skal du plugge en oljebrønn – sørg for å gjøre det skikkelig første gang, er kravet fra myndigheter og industri. De neste årene skal mer enn 3000 brønner plugges på norsk sokkel, og Exedra har utviklet en metode for å verifisere at brønnene ikke lekker.

Ecofiber Recycling logo liten

Ecofiber Recycling AS: Den norske panteordningen for flasker er helt unik, og går sin seiersgang i verden. For å lykkes med returordninger må både lovverket, produsentene og forbrukerne være på samme lag. Størst suksess har ordningene når alle parter har noe igjen for å resirkulere.
I 2017 fikk Ecofiber Recycling AS gjennomslag for en norsk panteordning for fritidsbåter. Båtvrak er et stortstilt miljøproblem dersom de blir liggende på land, i havn eller på havets bunn. Ecofiber Recycling er i dag et avfallsmottak for glassfiber og komposttmaterialer fra fritidsbåter, bygg, anlegg, offshore, aquakultur, landbruk og industri.

SmartCrowding logo

SmartCrowding AS: Ingen sykehus kan helgradere seg mot akutte topper, men mye kan planlegges slik at ikke høyt belegg når slike høyder at de truer liv og helse. Smart Crowding er et digitalt beslutningsstøttesystem for sykehusledelse Det hjelper ledere med den daglige flyten av pasienter inn, igjennom og ut igjen av sykehuset. Det øker pasientsikkerheten, det hindrer overbelegg, det oppleves som effektivt for pasientene og har vist seg å være svært så ressurssparende for Stavanger universitetssykehus, som bruker verktøyet i dag.

Centraflow logo

Centraflow AS: Nedhullsverktøy for oljebransjen.

Aniport logo liten

Aniport AS: Kjæledyrmarkedet i vårt vesle Norge er på 5 milliarder kroner. Aniport utvikler en plattform som samler tjenester rettet mot dyreiere; som kennel, trening, dyreopplevelser og tjenester av alle slag. For Aniport handler mye om å bli best og størst. Norden først og så det europeiske markedet er det uttalte markedsmålet.

Alginor logo

Alginor ASA: Ingen norsk startup har noen gang inngått en så stor økonomisk avtale med EUs Green Deal som Alginor. Sommeren 2020 mottok Alginor 185 millioner kroner for Europa har solid tro på at bærekraftig høsting og at bruk av stortare er en viktig ressurs og ingrediens i framtidens matindustri.

Saferock AS logo

Saferock AS: Betong er verdens mest brukte byggemateriale. På alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp. Selskapet Saferock er tuftet på UiS-forskning om å erstatte sement med geopolymer i betongen. Slik kan betongindustrien bli en klimavinner.

Presåkornfondet Validé Invest I

FRØR SEG: Vår erfaring med fondet Validé Invest I er at én krone investert fra fondet, bidrar til 25 kroner fra offentlige og private investorer. (Foto: Daniel Hjalmarsson, Unsplash)


Validé Invest I er et presåkornfond med totalt 30 millioner kroner, opprettet i 2016. Fondet har mulighet til årlig å investere i to til fire utvalgte inkubatorselskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje. Elleve selskap har fått investering fra Validé Invest I. Det gjenstår nå kun følgeinvesteringer.

Johannes Løyning er Investeringsdirektør i Validé AS. Han er også daglig leder i selskapet Validé Invest I AS.

Styret

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, CEO Valide AS

Styremedlemmer:
Stian Helgøy, SR-bank
Eirik Gundegjerde, Lyse
Oddvar Skjæveland, Norce, Ullrigg Test Centre

Investorer i Validé Invest I AS
Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Validé, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), Sparebank 1 SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

Presåkornfondet Validé Invest II

Valide Invest II, styret

ETABLERERNE: F.v: Kjell Skappel, CEO i TDVeen, Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé, Anne Cathrin Østebø, CEO Validé AS, Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD, Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé og Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer. (Foto: Hilde Garlid)

Validé Invest II er et presåkornfond, etablert 1. juli 2020 med en start-investeringskapital på 26,5 millioner. (Juni 2021: 31,5 mill) Fondet har mulighet til årlig å investere i to til fire utvalgte inkubatorselskap fra Validé AS sin investeringsportefølje.
To selskap har i pr januar 2021 fått investering:
Sky of Norway AS (Validé Haugesundregionen)
Factiverse AS

Styret

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, CEO Valide AS

Styremedlemmer:
Synnøve Stubø Engeskaug, Nordic Energy Transition Lead, Shell.
Eirik Bøvre Monsen, konserndirektør økonomi og finans, Lyse.
Kjartan Melberg, CIO DSD investering
Trygve Nilssen, partner i advokatfirma Schjødt.

Investorer i Validé Invest II AS:
Validé AS, TDVeen AS, Lyse Vekst AS, DSD AS, Adiungo AS, Investinor, Nysnø Klimainvesteringer AS, Stavanger kommune (Vekstfondet).

Validé samarbeider med andre investeringsmiljø

Plogen – dugnad for et spirende næringsliv

Plogen Utlysning 2021

Plogen-programmet fra UiS og Validé støtter forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester.

Plogen-prosjekt har en maks varighet på 6 måneder, og kan få inntil 100.000 NOK.

Hvem kan søke?
• Søkerne må være ansatt hos Universitetet i Stavanger (UiS) gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forskning- og interesseområde.
• Plogen-midler kan anvendes til å jobbe videre med din idé/konsept/skisse som kan danne grunnlag for nye prosjektsøknader til f.eks. Norges forskningsråd FORNY-program om Milepælsprosjekt (inntil 500.000) eller Proof of Concept (inntil 5 mnok)
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:

NORSK OG ENGELSK: Plogen program, informasjon
NORSK: Plogen søknadsskjema
ENGELSK: Plogen Application Form

Søknad sendes til: plogen@valide.no Send oss søknadsskjema som .pdf og .doc format. Navngi filene med Plogen, navn på søker og tittel på prosjektet.

Spørsmål? Kan rettes til izaskun@valide.no eller kari.birgitte@valide.no

Validé er vert for flere fondsprogram

VEI TIL VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.

KOMMERSIALISERINGSMIDLER I FORSKNINGSRÅDET (Tidl FORNY 2020)
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om kommersialiseringsmidler. Dette er tilskudd fra 0,5 millioner kroner, som kan brukes til å verifisere teknologi og forretningsmuligheter.

Les mer

Forskningsrådet
Forskningsrådet har innovasjon- og kommersialiseringsmidler innen de de fleste fagområder.

Les mer

EU Horizon - SME Instruments
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som skal hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-instrument som tilbyr sømløs forretningsinnovasjonsstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og som har et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene til Innovasjon Norge er å å fjerne hindringer og bistå norske startups til internasjonal suksess.

Les mer

Hvordan støtter staten nye bedrifter?

MANGE BEKKER SMÅ: Det finnes statlige finansieringsmuligheter for selskaper i tidlig fase. Dersom du er en dyktig entreprenør som har en solid forretningsplan og et lovende produkt, så kan du være kvalifisert for statlig finansiering.

Validé har dedikerte ansatte som veileder og hjelper til med å skaffe statsfinansiering. Våre ansatte har omfattende kunnskap om de tilgjengelige programmene, rigging av innovasjonsprosjekt og gir veiledning ved søknadsskriving. Vi har også VRI-kompetansemeglere som bistår til søknadsarbeid for å koble forskningsprosjekt til etablert næringsliv.

En generell oversikt over offentlige program som tilbyr finansiering:

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

SIVA

Rogaland fylkeskommune

Stavanger kommune

Regional FoU og Innovasjon, VRI

Klynger og bedriftsnettverk (IN)

Plogen (se egen info på siden)

Relaterte artikler