Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Penger2

Validé investerer i selskap i tidligfase

Dersom ditt selskap er i Validé sin portefølje, og du kan overbevise vårt team om at du blir en suksess en vakker dag - så vil vi gjerne investere.

Validé vurderer årlig rundt 500 ideer, og vi inngår inkubatoravtale med ca 50 selskap årlig. Totalt har vi rundt 200 selskap til en hver tid i vår portefølje. Et utvalg av disse igjen, investerer Validé AS i.

Validé Invest I er vårt presåkornfond som årlig har mulighet til å investere i ytterligere to til fire nøye utvalgte selskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje.

Valide AS

Det er ulike investeringsprogrammer innenfor Validé sitt økosystem. Alle er egenkapitalbaserte og leveres i form av direkte investeringer eller konvertible lån. Investeringer er tilgjengelig for oppstart i inkubatoren og kan følges opp med ekstra investeringer før inkubasjonsperioden er avsluttet. Disse investeringene vil variere fra kroner 10.000 til 1.000.000. Målet er å sikre riktig egenkapital i utvalgte oppstartselskap, hjelpe dem med å oppnå kritiske milepæler, oppskalere og profesjonalisere drift og ledelse.

Validé Invest I
Validé Invest I er et presåkornfond med totalt 30 millioner kroner, opprettet i 2016.

Hensikten med fondet er å gi selskaper i en oppstartsfase både kompetanse og kapital slik at de kan gjøre prosjektene attraktive for andre typer investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment, osv. Det langsiktige målet er at presåkorn-porteføljen også gir Validé en positiv avkastning på investeringene.

Til nå har ni selskap fra Validé AS sin portefølje fått finansiering gjennom Validé Invest I. Erfaringen vår så langt med Validé Invest I er at 1 krone investert av presåkornfondet, utløser ytterligere 5 kroner fra annen kapital. Slik bidrar vi til å få fart på innovasjoner og forretningsutvikling.

Spørsmål knyttet til Validé sine investeringsprogram kan rettes til CEO Anne Cathrin Østebø eller investeringsdirektør Johannes Løyning.

Les også: Ni millioner Validé-kroner har vokst til 110 millioner

80

selskap
investering fra Validé AS

9

selskap
investering fra Validé Invest I AS

30

millioner
kapital i Validé Invest I

Presåkornfondet Validé Invest I

FRØR SEG: Vår erfaring med fondet Validé Invest I er at én krone investert fra fondet, utløser 5 kroner fra offentlige og private investorer. (Foto: Daniel Hjalmarsson, Unsplash)


Validé Invest I er et presåkornfond med totalt 30 millioner kroner, opprettet i 2016. Fondet har mulighet til å investere i to til fire utvalgte inkubatorselskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje. Til nå har ni selskap fått investering fra Validé Invest I, og fondet investerer rundt 10-15 millioner kroner i året.

Johannes Løyning er Investeringsdirektør i Validé AS, og er også daglig leder i selskapet Validé Invest I AS.

Styret

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, Valide AS

Styremedlemmer:
Stian Helgøy, SR-bank
Eirik Gundegjerde, Lyse
Oddvar Skjæveland, Norce, Ullrigg Test Centre

Investorer i Validé Invest 1 AS

Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Ipark AS, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

Validé samarbeider med andre investeringsmiljø

Plogen – dugnad for et spirende næringsliv i RogalandPlogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet. Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske ferdighetsnivået (TRL) 1 - Forskning, Teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

Hvem kan søke om støtte fra Plogen?

• Ansatte ved UiS, SUS, NORCE, NIBIO Særheim, NMBU Høyland, HVL Haugesund / Stord og NOFIMA Stavanger kan søke om inntil 50.000 kroner.
• Søkeren må være ansatt eller ha gyldig studentstatus hos det respektive forskningsinstituttet gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forsknings- og interesseområde. Dersom dette er søknader fra bachelor- og kandidatstudenter, så blir disse kvalifikasjonskriteriene vurdert fra sak til sak.
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:

Plogen Program 2019

Plogen Program Application Form 2019

Validé er vert for flere fondsprogram

VEI TIL VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.FORNY 2020 og tilskudd til verifikasjon

Innovasjonsprosjekt og selskap fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om verifikasjonsmidler. Dette er tilskudd fra en til åtte millioner kroner, som kan brukes til å verifisere forretningskonsept og teknologiaspekter.

Les mer

BIOTEK2021
Programmet fra Norges forskningsråd ligner på finansieringsordningen som er beskrevet ovenfor, men fokuserer på Biotek. Midlene kan i større grad brukes på forskning, men må ha et kommersielt potensial. BIOTEK2021-programmet er Norges forskningsråds mest omfattende forskningsinitiativ innen bioteknologi og går fram til 2021.

Les mer

EU Horizon - SME-program
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekt som kan hjelpe dem til å utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og verden. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-program, som tilbyr forretningsinnovasjonsstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og har etablert et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene er å gjøre det lettere for norske bedrifter å internasjonal suksess.

Les mer

Pumps & Pipes, Norge
Pumps & Pipes har som mål å overføre kunnskap og teknologi fra profesjonelle grupper og bransjer, som eller ikke driver samhandling. Pumps & Pipes Norge er et dynamisk verktøy for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye produkter. Samarbeidspartnene bak initiativet er Stavanger Universitetssykehus (SUS), NORCE, Universitetet i Stavanger (UiS) og Region Stavanger som Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Les mer

Space Transfer
Space Transfer er et teknologioverføringsmeglernettverk som forvaltes av European Space Agency. Målet er å få til teknologioverføringer mellom rom- og ikke-romindustrien ved hjelp av spin-out eller spin-in aktiviteter. ESAs Technology Transfer Program Office (TTP2) tar sikte på å styrke europeisk industri ved å identifisere nye forretningsmuligheter for tilbydere av romteknologi og systemer.

Les mer

Hvordan støtter staten nye bedrifter?

MANGE BEKKER SMÅ: Det finnes statlige finansieringsmuligheter for selskaper i tidlig fase. Dersom du er en dyktig entreprenør som har en solid forretningsplan og et lovende produkt, så kan du være kvalifisert for statlig finansiering.

Validé har dedikerte ansatte som veileder og hjelper til med å skaffe statsfinansiering. Våre ansatte har omfattende kunnskap om de tilgjengelige programmene, rigging av innovasjonsprosjekt og gir veiledning ved søknadsskriving. Vi har også VRI-kompetansemeglere som bistår til søknadsarbeid for å koble forskningsprosjekt til etablert næringsliv.

En generell oversikt over offentlige program som tilbyr finansiering:

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

SIVA

Rogaland fylkeskommune

Stavanger kommune

European Space Agency (ESA)

Regional FoU og Innovasjon, VRI

Innomed

Klynger og bedriftsnettverk (IN)

Plogen (se egen info på siden)