Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Klynger Lite

Validé er vertskap for en klynge, partner med fem andre

Å samarbeide i næringsklynger øker konkurranseevnen og setter fart på Innovasjon. Validé er vertskap for helseklyngen, og partner med fem andre næringsklynger. Det er verdifullt nettverk.

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC er en klynge med 230 medlemmer, flest private selskap, kommuner og offentlige aktører (2019). Klyngen har sin opprinnelse i Stavanger-regionen, men NSCC sine medlemmene er nå fra hele Norge og internasjonalt. I november 2019 fikk NSCC ArenaPro-status og fem nye år i klyngeprogrammet.

NSCC opprettet avdelingskontor i Bergen (VIS) og i Agder i 2019. Klyngens oppdrag er å legge til rette for at medlemmer kan samarbeide for at de bedre og raskere kan lykkes med kommersialisering av nye løsninger og salg av helsetjenester og velferdsteknologiske løsninger og tjenester både for det private og offentlige markedet, i Norge, Norden og internasjonalt.

Les mer: smartcarecluster.no

Klyngen drives av: Arild Kristensen

Validé er partner med fem klynger

Smart City Innovation Cluster

Stavanger-baserte Smart City Innovation Cluster ønsker å være en drivkraft for utviklingen av smartere byer og lokalsamfunn, og har som ambisjon å bli den ledende aktør i Norden innen 2021. Klyngen fikk Arena-status i 2018, og fikk ArenaPro-status i 2020.

Nordic Edge har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.

Fem Smart-City prosjekt som klyngen jobber etter:

• Mobilitet: Prosjekter og samarbeid rettet mot transport og mobilitetsløsninger for fremtiden.
• Transformasjon: Prosjekter og samarbeid rettet mot transformasjon og foryngelse av smarte byer.
• Demokrati: Prosjekter og samarbeid for å øke medborgers engasjement i egen by og offentlige saker.
• Åpne data: Prosjekter og samarbeid med sikte på å fremme og utnytte åpne datakilder for smartere byliv.
• Bærekraft: Prosjekter og samarbeid med sikte på å skape og levere bærekraftige, smarte byløsninger.

Les mer: nordicedgecluster.no

Klyngen drives av: Stig Finnesand

Stiim Aqua Cluster

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet. Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer inne olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt.

Les mer: Stiim Aqua Cluster/Blue Planet

Klyngen drives av: Eivind Helland

Norwegian Offshore Wind Cluster

Klyngen skal være en foretrukket global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Med mange års erfaring innen olje og gass, har bedriften en unik kompetanse når det bygges stadig flere installasjoner lengre til havs. Med utgangspunkt i Norges eneste testsenter for fullskala flytende vindturbiner, satses det på økt kunnskap, økt innovasjon for å øke konkurransekraft på det internasjonale markedet.

Les mer: Norwegian Offshore Wind Cluster

Klyngen drives av: Arvid Nesse

Norwegian Energy Solutions (NES)
Norwegian Energy Solutions er en energiklynge med det overordnede mål å lede overgangen til energiløsninger med lavutslipp ved:
• utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger
• forbedre eksisterende energiløsninger

Medlemmene våre favner et bredt spekter av selskaper, operatører, leverandører, start-ups, investorer, akademia og myndigheter som dekker den komplette verdikjeden for olje og gass og plasserer klyngen i en unik posisjon. Samarbeid på tvers av segmentene og medlemsbedriftene vil fremme et miljø for innovasjon og teknologiutvikling.

Norwegian Energy Solutions er en arena for nettverk, teknologioverføring og samarbeid. Det gir medlemmene mulighet til å presentere og diskutere utfordringer og løsninger utenfor deres tradisjonelle nettverk.

Les mer: Norwegian Energy Solutions

Klynges drives av: Egil Aanestad

Vital infrastruktur arena

Vital infrastruktur arena (VIA)

Vital infrastruktur arena (VIA) er den ledende klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.
Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Vår ambisjon er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter og som gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

VIA skal bidra til smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og våre byer og regioner. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap.

Vi har ingen tid å miste!

Les mer: VIA cluster

Klyngen drives av: Helen Roth