Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Industri

Hvordan flytter vi forskning ut i næringslivet?

Noe av det kjekkeste vi gjør, er å bistå etablert næringsliv til å identifisere utfordringer de har som kan løses ved hjelp av forskning.

Det etablerte næringslivet har stort behov for å innovere for å utvikle sine egne produkter, sin kompetanse eller å nå nye marked. De store aktørene innen industri og næringsliv har gjerne en egen utvikling- og innovasjonsavdeling, men små og mellomstore bedrifter har svært ofte ikke det.

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI er forkortningen for «Virkemidler for regional innovasjon». Validé har oppdraget som VRI kompetansemeglere fra Rogaland fylkeskommune. Oppgaven er å få etablert næringsliv, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter til å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

Som meglere har Validé jobbet med rundt 70 bedrifter, noe som har resultert i 23 aktive forskningsprosjekter (Forprosjekter VRI, Skattefunn mm).

I Validé har vi fire VRI-kompetansemeglere som hjelper bedrifter innen:
• matbransjen - Kari Birgitte Melvær Wiig
• velferdsteknologi - Kari Birgitte Melvær Wiig
• Smart teknologi - Kari Birgitte Melvær Wiig
• Fornybar energi - Terje Handeland
• Infrastruktur og tunnelsikkerhet - Terje Handeland
• Bioøkonomi og teknologi - Åse Samdal, Validé Haugesundregionen.
• Landbruk - Åse Samdal, Validé Haugesundregionen.
• Internasjonale programmer og store prosjekter, Paul Vigmostad

Validé bistår med å identifisere utfordringer som kan løses ved hjelp av forskning:
• finne det rette forskningsmiljøet
• finne den rette støtteordningen ·
• veiledning i forbindelse med søknader til VRIs virkemidler forprosjekt,
• nettverksmøter
• student til låns
• veiledning i forbindelse med utvikling av søknad om støtte til andre programmer

* Disse rubrikkene er obligatoriske

SkatteFUNN - næringslivets dør til forskningen

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet.

Formålet er å motivere bedrifter til å bruke forskning for å skaffe seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring, som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

SLIK GJØR DU DET: Guide til SkatteFUNN

Har du en god idé for helsesektoren?

Fremtidens helse- og omsorgstjenester er avhengig av at mennesker har gode idéer til nye eller bedre løsninger. Organisasjonen InnoMed har i oppgave å stimulere til behovsdrevet innovasjonsarbeid i helsesektoren.

Validé er blant InnoMed sine innovasjonsrådgivere. Vi gir råd og veiledning om hvordan du kan komme videre, og hvilke finansieringsmuligheter som finnes, dersom du har en idé som kan tjene helse- og omsorgssektoren.

Helpdesk for Horisont 2020

EU-PROGRAM: Horisont 2020 er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter.


Hvordan kan du vite om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke EU-midler? Validé og UiS bidrar med en hjelpetjeneste.

I samarbeid med flere aktører tilbyr Validé og Universitetet i Stavanger (UiS) en informasjons- og rådgivingstjeneste for selskaper og forskere som vurderer å søke om finansiering fra Horisont 2020.

Via Horisont 2020 Hjelpetjeneste møtes forskere, selskaper og rådgivere for å utvikle prosjekt som kan være aktuelle for EUs Horisont 2020-program.

EU-rådgivere og forretningsutviklere kan hjelpe deg med følgende:

  • Finne de riktige utlysningene for ditt anliggende
  • Skrive søknad
  • Prosjektorganisering
  • Finne partnere
  • Finansiering av søknadsprosessen

Hvem kan få hjelp?
Selskaper, forskere, organisasjoner og offentlige institusjoner fra rogalandsregionen.

Hvordan?
Horisont 2020 Hjelpetjeneste inviterer alle som har et potensielt prosjekt, til et veiledningsmøte med våre rådgivere. I dette møtet hjelper vi deg til å navigere gjennom Horisont 2020-programmet og å finne de beste løsningene for ditt prosjekt. Vil du avtale et møte? Send en kort beskrivelse av ideen/prosjektet ditt samt hva du ønsker hjelp til, til paul@valide.no

I tillegg arrangeres seminarer med ulike temaer. Disse vil bli annonsert i kalenderen på valide.no.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med paul@valide.no

Hjelpetjenesten er levert av: