Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Industri

Hvordan flytter vi forskning ut i næringslivet?

Noe av det kjekkeste vi gjør, er å bistå etablert næringsliv til å identifisere utfordringer de har som kan løses ved hjelp av forskning.

Det etablerte næringslivet har stort behov for å innovere for å utvikle sine egne produkter, sin kompetanse eller å nå nye marked. De store aktørene innen industri og næringsliv har gjerne en egen utvikling- og innovasjonsavdeling, men veldig mange har det ikke.

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI er forkortningen for «Virkemidler for regional innovasjon», og Validé har fått oppdraget som VRI kompetansemeglere fra Rogaland fylkeskommune. Oppgaven er å få etablert næringsliv, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

I Validé har vi fire VRI-kompetansemeglere som hjelper bedrifter innen:
• matbransjen - Kari Birgitte Melvær Wiig
• velferdsteknologi - Kari Birgitte Melvær Wiig
• Smart teknologi - Kari Birgitte Melvær Wiig
• Fornybar energi - Terje Handeland
• Bioøkonomi og teknologi - Åse Samdal, Validé Haugesundregionen.
• Internasjonale programmer og store prosjekter, Paul Vigmostad

Validé bistår med å identifisere utfordringer som kan løses ved hjelp av forskning:
• finne det rette forskningsmiljøet
• finne den rette støtteordningen ·
• veiledning i forbindelse med søknader til VRIs virkemidler forprosjekt,
• nettverksmøter
• student til låns
• veiledning i forbindelse med utvikling av søknad om støtte til andre programmer

* Disse rubrikkene er obligatoriske

Har du en god idé for helsesektoren?

Fremtidens helse- og omsorgstjenester er avhengig av at mennesker har gode idéer til nye eller bedre løsninger. Organisasjonen InnoMed har i oppgave å stimulere til behovsdrevet innovasjonsarbeid i helsesektoren.

Validé er blant InnoMed sine innovasjonsrådgivere. Vi gir råd og veiledning om hvordan du kan komme videre, og hvilke finansieringsmuligheter som finnes, dersom du har en idé som kan tjene helse- og omsorgssektoren.

Helpdesk for Horisont 2020

EU-PROGRAM: Horisont 2020 er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter.


Hvordan kan du vite om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke EU-midler? Validé og UiS bidrar med en hjelpetjeneste.

I samarbeid med flere aktører tilbyr Validé og Universitetet i Stavanger (UiS) en informasjons- og rådgivingstjeneste for selskaper og forskere som vurderer å søke om finansiering fra Horisont 2020.

Via Horisont 2020 Hjelpetjeneste møtes forskere, selskaper og rådgivere for å utvikle prosjekt som kan være aktuelle for EUs Horisont 2020-program.

EU-rådgivere og forretningsutviklere kan hjelpe deg med følgende:

  • Finne de riktige utlysningene for ditt anliggende
  • Skrive søknad
  • Prosjektorganisering
  • Finne partnere
  • Finansiering av søknadsprosessen

Hvem kan få hjelp?
Selskaper, forskere, organisasjoner og offentlige institusjoner fra rogalandsregionen.

Hvordan?
Horisont 2020 Hjelpetjeneste inviterer alle som har et potensielt prosjekt, til et veiledningsmøte med våre rådgivere. I dette møtet hjelper vi deg til å navigere gjennom Horisont 2020-programmet og å finne de beste løsningene for ditt prosjekt. Vil du avtale et møte? Send en kort beskrivelse av ideen/prosjektet ditt samt hva du ønsker hjelp til, til paul@valide.no

I tillegg arrangeres seminarer med ulike temaer. Disse vil bli annonsert i kalenderen på valide.no.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med paul@valide.no

Hjelpetjenesten er levert av: