Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Plog 1

Plogen - Støtter nye og innovative ideer

Plogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet.

Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske ferdighetsnivået (TRL) 1 - Forskning, Teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

Hvem kan søke om støtte fra Plogen?


• Ansatte ved UiS, SUS, NORCE, NIBIO Særheim, NMBU Høyland, HVL Haugesund / Stord og NOFIMA Stavanger kan søke om inntil 50.000 kroner.
• Søkeren må være ansatt eller ha gyldig studentstatus hos det respektive forskningsinstituttet gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forsknings- og interesseområde. Dersom dette er søknader fra bachelor- og kandidatstudenter, så blir disse kvalifikasjonskriteriene vurdert fra sak til sak.
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:
Plogen Program 2019

Plogen Program Application Form 2019