Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Karoline Mokleiv 1

Karoline Blikra Mokleiv

LinkedIn karoline@valide.no

Karoline har erfaring innen helsesektoren, både innen akuttmedisin, fra sykehus og i kommunehelsetjenesten som innebærer både hjemmesykepleie og sykehjem. Hun har en bachelorgrad i sykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge og har siden endte studier jobbet ved Stavanger legevakt.
Hun har en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger og har arbeidet som forskningsassistent på handelshøyskolen i Stavanger.