Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Illustrasjonsfoto Pære

Hva er teknologioverføring?

Er du en student eller en forsker som har en innovativ idé? Vi diskuterer gjerne ideen din med deg.

Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland. Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen til beste for samfunnet.

Vi har mer enn 20 års erfaring med dette oppdraget. Vi har et godt kvalifisert team av erfarne innovatører, forretningsutviklere, jurister og IP-ledere som vil hjelpe deg med å evaluere potensiale i ideene dine, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Vårt engasjement handler om innovasjon.

Hvis du har en idé som du vil diskutere med Validé sitt teknologioverføringskontor, eller dersom du vil vite mer om hva Validé TTO kan gjøre for deg; ta kontakt med en av våre utviklere, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no.


Vårt mandat og samfunnsoppdrag
Validé TTO sin oppgave er å kommersialisere innovasjoner og funn fra den akedemiske forskningen (FoU) til en annen part til fordel for samfunnet.

Definisjon på TTO: «Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part».

I 2003 ble en ny lov vedtatt av Stortinget som gir universiteter rett til å kapitalisere på intellektuell eiendom (IP) som er utviklet av deres ansatte.

Dette skiftet lanserte en landsdekkende ambisjon om effektivt å bringe nye innovasjoner til markedet. Universitetet i Stavanger (UiS) og de andre samarbeidende forskningsinstitusjonene i regionen er i følge norsk lov, forpliktet til å bistå med denne overføringen av innovativ teknologi. Slik ble TTO-ene etablert, og det er syv av dem i Norge i dag.

Målet for alle TTO-ene er å flytte innovasjoner og smarte løsninger raskt og mer suksessfullt enn tidligere til et næringsliv og marked som virkelig hungrer etter ny løsninger.

Vår veiledningsprosess involverer alle stadier av innovasjonskjeden - fra identifisering av ideer til forretningsutvikling.

Vårt mandat er:

• Oppfordre til åpenhet om nye funn og ideer
• Etablere og vedlikeholde en profesjonell og støttende innovasjonskultur
• Identifisering og styring av nye innovative prosjekter og IP-porteføljer fra forskningsinstitusjonene
• Sikring av immaterielle rettigheter
• Å dyrke fram miljøer og kultur for å presentere nye ideer og «proof of concept»
• Genererer inntekter til forskere og forskningsinstitusjonene
• Utvikle og opprettholde et sterkt samarbeid med industri, næringsliv og andre kommersielle partnere
• Øke den kommersielle bevisstheten og motivasjonen blant forskere
• Lisensieringsteknologi

Validé TTO har et godt kvalifisert og erfarent team som inkluderer fagfolk med både vitenskapelig og forretningsmessig bakgrunn.

Våre aktiviteter:

• Innovasjonsledelse
• Immaterielle rettigheter (IPR)
• Idé og IP evaluering
• Risikostyring og kvalitetssikring
• Markedsundersøkelser og kommersielle strategier
• Markeds- og handelspartnervaluering
• Lisensiering og etablering av oppstartselskap
• Utdanning og opplæring

Nøkkeltall

Årlig

• 15-20 transaksjoner i form av lisenser
• 150 innovasjonsopplysninger
• $ 2 millioner omsetning
• 10-15 patentsøknader
• 30+ innovasjonsprosjekter (teknologioverføring, optimalisering, Proof-of-Concept)

Våre historiske tall (2002-2018)

• 100 + patenter
• 85 + lisenser, fra oppstart og salg av teknologi
• $ 9 millioner investert i "proof-of-concept" prosjektfinansiering
• $ 70 millioner investert i oppstart
• $ 200 millioner akkumulert verdi i relaterte bedrifter
• $ 23 millioner generert fra salg av selskap

Hvorfor er teknologioverføring viktig?

FREMTIDEN ER GLOBAL: Tradisjonelt har teknologioverføring fokusert på nasjonale, kommersielle aktiviteter, men i dag har våre rettighetshavere og startups et langt videre fokus; nemlig hvordan de kan påvirke i global skala. (Foto: Hilde Garlid)

Teknologisk overføring som industri har gjennomgått betydelige endringer i de senere årene. I den spede start, på 80-tallet, var hovedfokuset lisensiering av immaterielle rettigheter til etablerte bransjer ved å generere varige inntektsstrømmer til forskningsinstitusjonene og på det viset gi samfunnets fordel. I løpet av det siste tiåret har universiteter, sykehus og forskningsinstitutter som driver med teknologioverføring, begynt å kreve betydelig mer. Det er blitt standard å fokusere på innovasjonsledelse for å drive fram entreprenørskap, oppstart, bransjenes samarbeidsevne, aktiviteter og felleskontrollerte virksomheter. Akademiske forskere, og da spesielt den unge generasjonen, ønsker mer og mer å sitte i førersete. I dag er det lang flere studenter som etterspør hvordan de kan lære, praktisere og være en del av virksomheter og innovasjonsprosjekter som blir opprettet ved universitetene.


Den moderne teknologioverføringsstøtten, som Validé representerer, omfatter flere funksjoner som er ment å lette disse prosessene og oppfylle kravene. Fordi både teknologioverføring og tempoet har endret seg, er det ikke lenger uvanlig at ett innovasjonsprosjekt går gjennom hele verdikjeden; fra identifikasjon til lisensiering, selskapsetablering, akseleratorprogram og investering. Dette er en svært krevende prosess, hvor en ofte tar høy risiko, og som derfor krever et godt fungerende innovasjonsøkosystem. Validé tilbyr dette samspillet både innenfor og mellom kjernevirksomhetene våre, og vektlegger kompetanseoveringer både fra teknologioverføring, oppstart av inkubator, akselerator, investering og klyngeprogram. Vi er stolte av å ha bygget og at vi driver et meget effektivt system som muliggjør moderne teknologioverføring i Rogaland.

1900

forskere
kontakt med Validé

14.500

studenter
fra syv forskningsinstitutt

1,2

milliarder kroner
forskningsfinansiering

Validés Forskning og Utvikling (FoU)- og innovasjonsportefølje drives av over 1.900 forskere og over 14.500 studenter fra syv forskningsinstitutter. Deres portefølje omfatter forskning og innovasjonsaktiviteter fra ulike tekniske områder som jordbruk, akvakultur, bioteknologi, konstruksjon, mat, energi, helseknologi, livsvitenskap, materialvitenskap, medisinske produkter og programvare.

Forskningsinstituttene disponerer over 1,2 milliarder kroner til forskningsfinansiering, og har en massiv og årlig økning på 250 millioner kroner til forskning finansiert av etablert industri. Dette viser at det er et sterkt, strategisk fokus på forskning og innovasjon i hele regionen. Forskningsinstitusjonene har også forbedret statistikken sin vesentlig etter 2015: Antall sysselsatte forskere har økt med 250, antall studenter med mer enn 300 og finansieringen for forskning og innovasjon med over 110 millioner kroner.

Validé øker også de to viktigste, metriske verdiene for en TTO: Antall ideer og antall transaksjoner. Tradisjonelt har TTO fokusert på nasjonale, kommersielle aktiviteter, men i dag har våre rettighetshavere og oppstartselskap global påvirkning.

For å gi noen eksempler, driver HuddleStock Capital nå sin globale virksomhet fra det meget prestisjefylte Level39 i London og Shoreline AS har mottatt A-finansiering fra Silicon Valley-investorer. Medisinsk oppfinnelse har blitt lisensiert til den globalt operative Prometheus Medical Group; et strategisk samarbeid som har resultert i etableringen av Prometheus Medical Nordic. Det er et nytt selskap som har ansvaret for den nordiske virksomheten av konsernet, og som holder til i inkubatoren til Validé.

Investeringer av private og offentlige midler sikret ved oppstart og knyttet til TTO-operasjoner, er på over 30 millioner kroner. For Validé er den samlede innhentingen av privat og offentlig kapital fra porteføljeselskapene våre på over 100 millioner kroner. Plogen-programmet, som gir regional støtte til tidligfaseinnovasjon og utviklingsstøtte fra partnerforskningsinstituttene og private selskaper, avslutter et 20 millioner kroners fond i 2018.

Innovasjonsskjema

I skjemaet «Disclosure of Invention», også kalt DOFI, kan du beskrive ideen din og gjøre dine første refleksjoner om markedet, markedspotensial og mulige konkurrenter. Det er et nyttig dokument for oss å bruke videre i våre vurderinger og evalueringer, og vi setter stor pris på om du kan bruke denne malen til å beskrive ideene dine. Du finner DOFI-malen her

Vennligst send det til matyas@valide.no eller til en av våre andre TTO-medarbeidere direkte.

Validé er TTO for syv forskningsinstitusjoner


ENERGIHOVEDSTAD: Validé TTO er lokalisert i Stavanger, Rogaland, «energihovedstaden» i Norge. Regionen har et sterkt og innovativt næringsliv og vitenskapelig og miljø innen olje og energi.


Validé er TTO for disse forskningsinstitusjonene:

Universitetet i Stavanger (UiS) har ca. 12.000 studenter og 1.600 ansatte på fakultetene og i administrasjonen. (2018) UiS er organisert i seks fakulteter, 13 institutter, to nasjonale forskningsmiljøer og arkeologiske museum. Mange av de eksternt, finansierte forskningsaktivitetene utføres i samarbeid med Norce, som deles av universitetet.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus,og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest.
Pr 2018 har SUS mer enn 7.800 medarbeidere fra over 30 nasjoner. Sykehuset betjener en befolkning på 369.000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør.

Helse Fonna er et lokalt helseforetak eid av Helse Vest RHF som tilbyr spesialiserte tjenester til en befolkning på ca 180.000 i Sunnhordland, indre Hardanger og Nord-Rogaland. Helse Fonna har rundt 3200 medarbeidere og drifter tre somatiske sykehus i Haugesund, Stord og Odda, et psykiatrisk sykehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjoner. Helse Fonna sine hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasienter og pårørende (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven).

Norce er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, og har 700 ansatte, 1.500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 millioner kroner og ca. 500 vitenskapelige publikasjoner per år. Hvis vi inkluderer NORCEs datterselskaper, har konsernet 800 ansatte fra hele verden. Konsernets kunnskap er representert i flere land, og omsetningen er på over 1 milliard kroner. NORCEs hovedkontor ligger i Bergen, og konsernet har sterk tilstedeværelse i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte. Omsetningen var 595 millioner kroner i 2017.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om
mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog,
foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.
NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bæekraft, utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning NMBU har 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram. (2018)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høyskolene i landet, med om lag 16.000 studenter fordelt på fem campus. HVL ble etablert 1. januar 2017 da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonert. HVL har fem campuser på Vestlandet: Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Her kan du ta årsstudium, bachelor-, master- eller doktorgrad.
HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitenskap, og økonomi og ledelse, og hvert år uteksamineres 3100 kandidater innen disse fagområdene.

Validé TTO har mandat på vegne av disse institusjonene å etablere kontakt og skape et samfunnstjenelig miljø mellom forskere og næringsliv for å raskere å identifisere og evaluere innovasjoner for å kunne samarbeide videre om kommersielle aktiviteter.

Forskningsfelt i TTO-teamet

Hvor er Validé TTO?

Validé TTO holder til i Innovasjonspark Stavanger som er et høyteknologisk miljø for teknologiutvikling og forretningsvekst. Innovasjonsparken huser 150 små og store bedrifter, og har et miljø med 900 ansatte.


Universitetets campus er 500 meter unna. Innovasjonspark Stavanger er en del av Campus Ullandhaug med forskningsinstitusjoner som Norce og statlige institusjoner som Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens kartverk i vårt nærmiljø. I 2023 blir Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) en del av Campus Ullandhaug.

Finansiering av forskningsbaserte innovasjoner

VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.

Plogen - Støtter nye og innovative ideer

Plogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet. Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske ferdighetsnivået (TRL) 1 - Forskning, Teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

Hvem kan søke om støtte fra Plogen?


• Ansatte ved UiS, SUS, NORCE, NIBIO Særheim, NMBU Høyland, HVL Haugesund / Stord og NOFIMA Stavanger kan søke om inntil 50.000 kroner.
• Søkeren må være ansatt eller ha gyldig studentstatus hos det respektive forskningsinstituttet gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forsknings- og interesseområde. Dersom dette er søknader fra bachelor- og kandidatstudenter, så blir disse kvalifikasjonskriteriene vurdert fra sak til sak.
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:
Plogen Program 2019

Plogen Program Application Form 2019

FORNY 2020 og tilskudd til «Proof-of-concept»
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om konvensjonstillegg. Dette er tilskudd fra en til åtte millioner kroner, som kan brukes til å verifisere forretningskonsept og teknologiaspekter.

Les mer

BIOTEK2021
Programmet fra Norges forskningsråd ligner på finansieringsordningen som er beskrevet ovenfor, men fokuserer på biotek. Midlene kan i større grad brukes til forskning, men må ha et kommersielt potensial. BIOTEK2021-programmet er Norges forskningsråds mest omfattende forskningsinitiativ innen bioteknologi og går fram til 2021.

Les mer

EU Horizon - SME Instruments
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som skal hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-instrument som tilbyr sømløs forretningsinnovasjonstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og som har et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene til Innovasjon Norge er å å fjerne hindringer og bistå norske startups til internasjonal suksess.

Les mer

Pumps & Pipes, Norge
Pumps & Pipes har som formål å samle profesjonelle grupper som ellers ikke har mulighet til å samhandle, for å overføre kunnskap og teknologi. Pumps & Pipes Norge er et dynamisk verktøy for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye produkter. Samarbeidspartnene bak initiativet er Stavanger Universitetssykehus (SUS), NORCE, Universitetet i Stavanger (UiS), Region Stavanger og helseteknologiklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Les mer

Space Transfer
Space Transfer er et teknologioverføringsmeglernettverk som forvaltes av European Space Agency. Målet er å få til teknologioverføringer mellom rom- og ikke-romindustrien ved hjelp av spin-out eller spin-in aktiviteter. ESAs Technology Transfer Program Office (TTP2) tar sikte på å styrke europeisk industri ved å identifisere nye forretningsmuligheter for tilbydere av romteknologi og systemer.

Les mer